bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Het Brussels Gezondheidsnetwerk op de Digitale Lente 2024!

Het delen van gezondheidsgegevens is een grote stap voorwaarts voor de digitale gezondheid in België: bijna 90% van de bevolking van het Brusselse Gewest heeft zijn toestemming gegeven!

Gepubliceerd op

Dankzij het platform Brussels Gezondheidsnetwerkbhg.common.external_link_warning, heeft de Brusselaar toegang tot zijn medische informatie, makkelijk en beveiligd. De identificatie gebeurt via itsme® of uw elektronische identiteitskaart.

Het platform stelt zorgprofessionals ook in staat om gegevens te delen, waardoor de communicatie tussen ziekenhuizen, huisartsen, specialisten en andere zorgprofessionals wordt vergemakkelijkt. Het grote voordeel? Een globaal en ogenblikkelijk beeld van de gezondheid van patiënten bevordert betere zorg en effectievere monitoring, terwijl de coördinatie en kwaliteit van zorg wordt versterkt.

Hebt u vragen over het online delen van uw gegevens? Wilt u weten hoe u toegang krijgt tot uw portaalsite en uw patiënten-ruimte beheert? Afspraak op 22 & 23 maart!

Een unieke, leuke en interactieve stand geeft u de kans om al uw (imp)pertinente vragen te stellen over het Brussels Gezondheidsnetwerk. We voorzien ook een spel-element met een leuke attentie.

Drie vragen aan Cécile Palies, communicatieverantwoordelijke bij Abrumet*

1. Wat zijn de belangrijkste voordelen van het Brussels Gezondheidsnetwerk voor de patiënten?

Dit platform biedt veel voordelen voor patiënten. Ze hebben online toegang tot hun gezondheidsdossiers, waardoor ze medische documenten zoals laboratoriumrapporten of notulen van consulten kunnen raadplegen. Bovendien kunnen ze de tijd nemen die nodig is om de gebruikte medische termen te begrijpen en makkelijk advies vragen aan andere zorgverleners.

In het geval van een medisch noodgeval is vitale informatie over de gezondheid van de patiënt snel toegankelijk voor noodhulpteams dankzij een beknopt gezondheidsdossier. Dit omvat essentiële informatie over allergieën, chronische ziekten of medische voorgeschiedenis, wat de kwaliteit van de diagnose en spoedeisende zorg aanzienlijk verbetert.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van medische gegevens te garanderen, is de toegang tot deze informatie onderworpen aan strikte voorwaarden. Zorgverleners hebben alleen toegang wanneer ze geregistreerd zijn bij het netwerk en wanneer ze een therapeutische relatie met de patiënt hebben, of indien ze toestemming hebben gekregen om toegang te krijgen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat medische informatie zeer veilig is, en uiterst vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Merkt u een evolutie van het aantal gedeelde documenten?

Sinds de oprichting van het Brussels Gezondheidsnetwerk in 2015 is er veel vooruitgang geboekt. Er zijn al meer dan 78 miljoen documenten exclusief via dit platform gedeeld en deze stijgende trend zet zich door. Momenteel zijn zo'n 16.000 zorgverleners aangesloten op het netwerk, hoewel het delen van zorgdata nog steeds op vrijwillige basis gebeurt. Deze ontwikkeling laat zien dat het delen van zorgdata inmiddels gemeengoed is en dat de burger steeds meer geneigd is om mee te doen.

3. Kunt u wat meer kwijt over uw deelname aan de Digitale Lente?

Uiteraard. Wij nemen deel aan de Digitale Lente om de centrale rol van patiënten bij het beheer van hun gezondheidsdossiers en -gegevens in de schijnwerper te zetten. Tijdens het event laten we zien hoe patiënten steeds meer controle hebben over hun dossiers, ze beslissen wie toegang heeft tot hun data, kunnen bepaalde professionals uitsluiten indien nodig, of vertrouwenspersonen toevoegen. Daarnaast organiseren we interactieve activiteiten om bezoekers te informeren en hun vragen te beantwoorden over het delen van zorgdata en het gebruik van ons platform. We voorzien ook een ludieke fotobooth, met medische instrumenten, voor de echte fans.

* Abrumet is de Brusselse vzw die het Brussels Gezondheidsnetwerk beheert

De Digitale Lente Brussel 2024bhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning vindt plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2024.Voor deze nieuwe editie, georganiseerd door Paradigm, zal de Digitale Lente Brussel zijn intrek nemen in Tour & Taxis en opnieuw het beste tonen van het IT-ecosysteem van het Brussels Gewest. Om dit evenement bij te wonen, klik hierbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning.

U hebt dit artikel gesmaakt? Praat erover met de mensen rondom u.

U wenst een nieuwtje of een artikel te delen in uw nieuwsbrief: "De Digitale Courant" ? Neem contact met ons op via communication@paradigm.brussels.