Gratis vrije tijd

Musea, spelen, theater- en andere voorstellingen, boeken, sport, wandelingen, enz. Deze rubriek informeert u over Brusselse activiteiten waaraan u gratis kan deelnemen.

Drie kleine tips

  • Neem contact op met uw gemeentebestuur om bijkomende inlichtingen te verkrijgen. Zij kunnen u informeren over de activiteiten in uw buurt: bijv. vlooienmarkten, wijkfeesten, animatie voor kinderen, activiteiten voor senioren, enz.
  • Raadpleeg de online cultuuragenda voor up-to-date informatie over toekomstige culturele evenementen en andere activiteiten in het Brussels Gewest
  • Contacteer de organisatoren van de verschillende activiteiten voor meer informatie. Zo bent u er zeker van dat de evenementen doorgaan en dat ze wel degelijk gratis zijn