Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Bedrijven

Naast het woon-werkverkeer van hun personeelsleden vervoeren bedrijven vaak ook goederen en krijgen ze bezoekers over de vloer. Zo spelen ze een belangrijke rol in de verkeersdrukte en het fileprobleem. In het kader van het mobiliteitsbeleid en om het verkeer in het Brussels Gewest in goede banen te leiden, geldt daarom een specifieke reglementering voor bedrijven met meer dan 100 personeelsleden.

Elke publiek- of privaatrechtelijke instelling met meer dan 100 personeelsleden op eenzelfde plaats in het Brussels Gewest is wettelijk verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen.

Deze reglementering geldt dus zowel voor privébedrijven als voor overheidsdiensten, parastatale instellingen, enzovoort.

De bedoeling is om samen en stapsgewijs rationeel autogebruik en milieuvriendelijke vervoermiddelen (stappen, fietsen, openbaar vervoer) te stimuleren.

Indien deze voorschriften op u van toepassing zijn, dan vindt u alle informatie en contactpunten op de websites vanExterne link Brussel Mobiliteit en Externe linkLeefmilieu Brussel. U vindt er alle inlichtingen om uw eigen bedrijfsvervoerplan op te stellen.

logo Bruxelles Mobilité