bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Informatie voor scholen en bedrijven

Op het vlak van mobiliteit bestaan er niet alleen specifieke voorschriften voor de transportsector, maar ook voor andere organisaties zoals scholen en grote bedrijven.

  • Scholen zorgen voor veel verkeer, zowel voetgangers, fietsers als auto's. Een efficiënte organisatie is essentieel om...

  • Naast het woon-werkverkeer van hun personeelsleden vervoeren bedrijven vaak ook goederen en krijgen ze bezoekers over...

  • Net als de andere professionals uit de transportsector moeten ook taxibedrijven en -chauffeurs voldoen aan strenge...

  • Om bezoekers de kans te geven van de hoofdstad te genieten, hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad...

  • Werken op de openbare weg zijn onderworpen aan reglementeringen van de gewestelijke overheden. De Gewestelijke...