bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Go4Brussels 2030: onderwijs en vorming

Alle schoolplichtige en actieve Brusselaars moeten het onderwijs en de vorming genieten die hen een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt verzekeren. Maar ook buiten het school- en arbeidscircuit moeten zij zich kunnen ontplooien via vormingen en opleidingen - zeker waar het digitale geletterdheid betreft. Dit zijn onze strategische prioriteiten inzake onderwijs en vorming voor de komende jaren.

  • De Brusselse Regering wil in nauwe samenwerking met de Franse en Vlaamse Gemeenschap focussen op de specifieke...