Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Een einde aan uitzettingen tijdens periodes van extreme koude in Brussel!

Dit was dringend nodig. Elke dag krijgen 11 Brusselse gezinnen een uitzettingsbevel. De recentste studie van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn meldt dat er jaarlijks 600 uithuiszettingen worden georganiseerd op het Brussels grondgebied. Dat zijn er te veel.

Gepubliceerd op

Voor het eerst in België zal vanaf deze winter een opschorting van de uithuiszettingen gelden.

Die tekst werd vrijdag door een grote meerderheid goedgekeurd in het Brussels Parlement. 

Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris voor Huisvesting in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die de tekst indiende namens de Brusselse regering, benadrukt nogmaals dat "een uithuiszetting een driedubbele mislukking is. De huurder verliest zijn woning, de verhuurder verliest zijn huur en de overheid draait op voor de herhuisvestingskosten”.

De hervorming omvat drie essentiële onderdelen.

Ten eerste de invoering van een opschorting van de uithuiszettingen tijdens de winter. Tussen 1 november en 15 maart van elk jaar zullen huurders niet meer uit hun woning kunnen worden gezet en zullen verhuurders een vergoeding krijgen ten belope van het volledige bedrag aan onbetaalde huur tijdens deze periode. 

« "Natuurlijk is de hervorming evenwichtig. Niet alleen blijft de huur verschuldigd, uithuiszettingen blijven ook mogelijk, met name wanneer de verhuurde woning een gevaar vormt voor de bewoners of wanneer de huurder zich gevaarlijk gedraagt. Het doel is om de meest kwetsbaren te beschermen zonder dat het de verhuurder geld kost", voegt Nawal Ben Hamou toe. », ajoute Nawal Ben Hamou.

Ten tweede wordt de preventie opgedreven. De uitzettingsprocedure is aangepast om uithuiszettingen zoveel mogelijk te vermijden. Elke rechtsvordering bij de vrederechter moet verplicht worden voorafgegaan door een periode van minstens één maand na de ingebrekestelling door de verhuurder. Deze ingebrekestelling moet een duidelijke en verstaanbare afrekening bevatten van de door de huurder verschuldigde bedragen. Het OCMW zal op de hoogte worden gebracht van elke uithuiszettingsaanvraag zodra het verzoekschrift is ingediend. Bovendien wordt de termijn om voor de vrederechter te verschijnen opgetrokken tot 40 dagen zodat het OCMW kan tussenkomen en de nodige tijd heeft om de betrokken huurder de meest geschikte bijstand te verlenen en te proberen tot een vergelijk te komen met de verhuurder.

Tot slot zullen de uitzettingen jaarlijks worden gemonitord. Het doel is de uitzettingen te kwantificeren en te lokaliseren, de betrokken groepen te identificeren en de oorzaken van uitzettingen te categoriseren en te kwantificeren. Deze monitoring zal ervoor zorgen dat de preventie van uitzettingen beter kan worden beheerd en gestuurd.

“Een euro die in preventie wordt geïnvesteerd, zorgt voor een besparing van 8 euro op het gebied van herhuisvesting. Dankzij die tekst zullen de huurders beter worden geïnformeerd, zullen de OCMW's vroeger ingrijpen en zal het aantal uitzettingen dalen", besluit Nawal Ben Hamou. conclut Nawal Ben Hamou.