Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Partners

Paradigm kan rekenen op zijn partners om zijn goede diensten te verzekeren

Voor zijn opdracht en positionering steunt Paradigm op twee hefbomen:

  • Op telecommunicatiegebied beschikt Paradigm over een hoogtechnologische infrastructuur als aandeelhouder-oprichter van IRISnet cvba;
  • Inzake human resources, bijstand en ICT-dienstverlening staat Paradigm in voor het beheer van IRISteam vzw.

IRISteam

De kernopdracht van de vzw IRISteam is haar leden, en dan vooral Paradigm, ondersteuning te bieden op het vlak van human resources gespecialiseerd in IT, bijstand en dienstverlening op het vlak van informatiebeheer, digitale cartografie, telecommunicatie, ICT en aanverwante zaken. IRISteam, dat bestaat uit circa 500 medewerkers, is een echt competentiecentrum. De vzw telt onder haar leden een honderdtal besturen en organisaties die actief zijn op gewestelijk of lokaal vlak in Brussel.Een reservoir van deskundige resources

Het dynamische HR-model van IRISteam biedt even aantrekkelijke als motiverende arbeidsvoorwaarden.

  • IRISteam bevordert de ontwikkeling van specifieke vaardigheden via talrijke opleidingsmogelijkheden die afgestemd zijn op elk profiel;
  • de medewerkers van IRISteam dragen bij tot de verwezenlijking van ambitieuze projecten door gebruik te maken van de recentste technologieën ten dienste van de burger;
  • IRISteam bevordert de kennisoverdracht tussen nieuwe en ervaren medewerkers in een geest van samenwerking, ten gunste van alle betrokkenen.

Een gunstig kader voor de leden

De professionals van IRISteam bieden hun leden een brede waaier van diensten, waaronder het dagelijkse beheer en de verstrekking van IT-diensten en -projecten.

IRISteam biedt als kostendelende vereniging zijn IT-resources tegen kostprijs aan. Leden die een beroep doen op de professionals van IRISteam genieten het voordeel van een transparant en vereenvoudigd administratief beheer.

Hebt u vragen over IRISteam en zijn diensten? Neem contact op met Paradigm.

  • Eenmalige of langlopende prestaties van IRISteam- medewerkers

IRISnet

Het CIBG is stichtend lid en aandeelhouder van de cvba IRISnet, die tot taak heeft het breedband telecomnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren en verder uit te bouwen. Het IRISnet-netwerk is de hoeksteen van IT-ontwikkeling van Brussel en bestrijkt met meer dan 380 km aan glasvezelkabel het hele grondgebied van het Gewest.

De cvba IRISnet verenigt 122 mandaatgevers, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het CIBG en de Brusselse instellingen die het netwerk gebruiken (gemeenten, OCMW's, ministerkabinetten, politiezones, sociale huisvestingsmaatschappijen enz.). Dit publiek-private partnerschap, met Orange als partner uit de private sector, werd in 2012 na een openbare aanbesteding opgericht voor een termijn van 10 jaar. Sindsdien kan het netwerk maximaal worden benut, wat een belangrijk schaalvoordeel en toegang tot talrijke technologische innovaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oplevert.

Het Externe linknetwerk van IRISnet is een centraal element in het uitrolproject van het Gewestelijke Data Center en de ontwikkeling van cloud computing-technologieën.

Paradigm