Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Conformiteit AVG

Zowel privé- als overheidsbedrijven zijn verplicht zich te houden aan een aantal voorschriften uitgevaardigd in het kader van de AVG, de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Om instellingen te helpen hieraan te voldoen, biedt Paradigm verschillende diensten: een DPO/ISA (functionaris voor gegevensbescherming/adviseur informatieveiligheid), een analyse inzake naleving van de AVG of nog een sensibiliserings- en coachingprogramma aangepast aan alle behoeften.

Data Protection Officer

Paradigm biedt zijn klanten een AVG-dienst bestaande uit 3 luiken: 

  • DPO/ISA as a Service: uitoefening van de rol van Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) of ISA (adviseur informatieveiligheid) voor een instelling; 
  • Analyse inzake naleving van de AVG: een analyse van de stand van zaken met betrekking tot de naleving van de verordening; 
  • Sensibiliserings- en coachingprogramma aangepast aan alle behoeften (lezing van 2 uur of een volledige sessie van meerdere dagen) met deskundigen die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp.  

Naleving van de AVG: DPO/ISA Knowledge Center

Ervoor zorgen dat de AVG nageleefd wordt, is een werk van lange adem. Daarom heeft Paradigm het “DPO/ISA Knowledge Center” opgericht: een hub voor kennisuitwisseling met als doel het uitbouwen van een professioneel netwerk van DPO's en ISA's op gewestelijk niveau, om de uitwisseling en het delen van ervaringen op gebied van gegevensbescherming te vergemakkelijken. 
Het “DPO/ISA Knowledge Center” is uitsluitend toegankelijk voor wie reeds als functionaris voor gegevensbescherming en/of adviseur informatieveiligheid optreedt in zijn/haar instelling.

Kortom, Paradigm biedt een volledige dienst Information Security Consultancy om de overheidsinstellingen te helpen bij de naleving van de AVG. Door actief samen te werken met de interne diensten, analyseert Paradigm de kwaliteit van de beveiliging van de verwerkte informatie en geeft het advies zodat de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens gewaarborgd wordt.