bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Leefmilieu Brussel - BIM

Leefmilieu Brussel staat in voor onderzoek, planning en advies over milieuthema’s. Leefmilieu Brussel is ook verantwoordelijk voor het afgeven van milieuvergunningen en het toezicht op de milieuwetgeving. Verder helpt het de Brusselse overheid en ondernemingen bij milieuplannen.

Het beheert verschillende milieuthema’s voor het Brussels Gewest zoals lucht, water, afval, bodem, groene ruimtes en biodiversiteit, geluid, energie, gezondheid en leefmilieu, dierenwelzijn, ecomobiliteit...

U kunt er onder meer terecht voor :

Informatie en sensibilisering

  • Informatie over de luchtkwaliteit in Brussel (pollumeter)
  • Metingen van het omgevingsgeluid en lawaai in Brussel
  • Informatie en publicaties over het milieu en groene ruimten in Brussel
  • Sensibilisering van burgers, scholen en de ondernemingen voor het leefmilieu (keurmerk Ecodynamische Onderneming)

Planning en ondersteuning

  • Ontwikkeling van sectorale plannen voor onder andere afvalpreventie en -beheer, de bestrijding van geluidsoverlast, het beheer van het Zoniënwoud, het lucht- en klimaatplan, enz.
  • De inrichting en het beheer van de groene ruimten (met inbegrip van het Zoniënwoud in het Brussels Gewest)
  • Ondersteuning van ondernemingen in verband met milieuverplichtingen

Milieuvergunningen en inspectie

  • Toekennen van milieuvergunningen, erkenningen en certificaten
  • Controle op de naleving van de milieuwetgeving

Contacteer ons

Bruxelles Environnement-IBGE

Avenue du Port, 86C/3000
1000 Bruxelles