Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Haven van Brussel

De Haven van Brussel is het kloppende hart van de stad en het kanaal is de hoofdslagader. Het loopt dwars door de hoofdstad over meer dan 14 kilometer en voorziet een havendomein van 116 hectare, zowel een economische pool als een centrum voor watersport en een zeehaven.

De Haven van Brussel heeft als doel het transport via het water (de milieuvriendelijkste vervoerswijze) te bevorderen, jobs te creëren, de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan en in te zetten op een betere stedelijke distributie.

De haven is de op een na grootste binnenhaven van ons land en ligt op slechts 5 uur varen van de Haven van Antwerpen. Ze telt 8,67 km kaden langs de waterweg die van noord naar zuid dwars door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt. De havencluster biedt onderdak aan 350 bedrijven en zorgt rechtstreeks en onrechtstreeks voor bijna 8000 jobs!

Naast de klassieke taken van een havenoperator, is de haven ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het kanaal en de infrastructuur.

Port de Bruxelles

Opdrachten

Havenoperator

De Haven van Brussel is een ‘landlord port’, wat betekent dat ze terreinen op haar domein bezit, die ze voor een bepaalde termijn verhuurt aan bedrijven en particulieren om er een economische activiteit te ontwikkelen. 

De concessiehouders langs de waterweg moeten zich ertoe verbinden de waterweg te gebruiken voor hun activiteiten. Ze krijgen voorkeurstarieven of boetes, afhankelijk van de tonnage die ze via het kanaal vervoeren.

De haven beheert ook het TIR Logistics Centre, een ruim complex met heel competitieve prijzen voor alle nood aan opslagruimte.

 

Beheerder van de waterweg

De Haven van Brussel is ook beheerder van het kanaal. Deze openbare dienst wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bestaat uit het beheer van 3 mobiele bruggen (Buda, Gosselies en Godshuizen) en twee sluizen (Molenbeek en Anderlecht). De haven staat ook in voor het onderhoud van de kaden en de oevers en het baggeren van de waterweg. 

Deze opdrachten worden uitgevoerd door de technische diensten van de haven en de operationele diensten van de kapiteinsdienst.

 

Logistieke diensten en stedelijke distributie

De haven speelt ook de rol van logistiek expert in het gewest om de overstap van transport over de weg naar milieuvriendelijke transportwijzen te ondersteunen (water, spoor …). De haven biedt gratis de diensten aan van een transportdeskundige aan bedrijven die deze uitdaging graag willen aangaan.

Port de Bruxelles

Visie

De haven is 24 uur op 24 bereikbaar en beslaat een domein van 107 hectare (meer dan 150 voetbalvelden) langs het kanaal Charleroi-Brussel-Antwerpen.

De haven is de motor voor de economische, industriële en logistieke ontwikkeling die Brussel broodnodig heeft. Ze is goed voor bijna € 1 miljard toegevoegde waarde, ofwel 2% van de rijkdom van het gewest. Zo’n 200 concessiehouders huren de installaties en de havencluster telt 350 bedrijven. De bedrijfssectoren die vertegenwoordigd zijn in de haven, zijn hoofdzakelijk transport, logistiek en industrie.

Ze is een vijver voor jobs voor lageropgeleiden van minstens 25 jaar en inwoners van de stad.

 

De Haven van Brussel: in het hart van de hoofdstad, in het hart van Europa

De haven heeft in het gewest een groot openbaar belang. Ze brengt namelijk de economische, sociale en milieuambities van Brussel samen: duurzame en circulaire economie, logistieke oplossingen voor een aangenamere stad, een betere integratie van de waterwegen in het Brusselse landschap.

Als centrum voor douane, opslag en distributie speelt de haven ook een grote rol in de toelevering van de stad. Ze geeft toestemming voor maritieme en riviervaart en is verbonden met een belangrijk knooppunt van wegen en een heel dicht spoorwegennet. Ook de luchthaventerminal Brucargo ligt vlakbij. 

Dankzij deze uitzonderlijke ligging trekt de Haven van Brussel steeds meer dynamische bedrijven aan. Bovendien is de haven ook een plek om te ontspannen en te sporten, voor iedereen.

 

Een grote speler in continentaal transport

Wie Brussel zegt, zegt Europa! Als stichtend lid van de EFIP (Europese Federatie van Binnenhavens) speelt de Haven van Brussel ook een sleutelrol in het trans-Europese vervoersnetwerk (RTE-T), vooral op het vlak van de uitbouw van gecombineerd transport.

Het trans-Europese vervoersnetwerk (RTE-T) is een ontwikkelingsprogramma voor transportinfrastructuur in de Unie om uitwisselingen te stimuleren, vooral dan interoperabiliteit van de verschillende netwerken (land, water, lucht), en op die manier de creatie van een echte eengemaakte markt mogelijk te maken, in te zetten op een groter aandeel milieuvriendelijke transportwijzen en de integratie van nieuwe lidstaten te versnellen.

Deze ambitie veronderstelt ook projecten voor modernisering en ontwikkeling: uitbreiding van het domein, nieuwe opslagplaatsen, stedelijke distributiecentra …

 

Een Europees logistiek centrum

De vlakbij gelegen Europese instellingen, het dichte transportnet, het kosmopolitischekarakter van de stad … Brussel heeft heel wat troeven. Met haar installaties op een boogscheut van het centrum ligt de haven ideaal! Heel wat bedrijven hebben dat al gezien en hebben er hun distributiecentrum neergezet.

Port de Bruxelles - Haven van Brussel