Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De Gewestelijke en (inter-)nationale wetgeving

Meer weten over de ordonnaties, besluiten en omzendbrieven die de begroting onderbouwen? Neem een duik in de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Algemeen gewestelijk kader

Ondertekening van de akten van de Regering

Begroting en begrotingscontrole

Algemene rekening

Vastleggingen en vereffeningen

Controle

Financiële actoren

Beheer van de gewaarborgde verbintenissen

Gender budgeting

Schuld

Europese wetgeving

Het Europees begrotingskader

Basiswetgeving voor de programmatie EFRO

Basiswetgeving voor de consolidatie

Het betreft hier het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen.

Het ESR verdeelt de economie in sectoren (producenten, gezinnen, overheid, rest van de de wereld). Sector 13 omvat de overheidssector.

In deze sector vindt men o.a. de subsector 13.12 van de deelstaatoverheden, waartoe de het Brusselse hoofdstedelijke gewest en zijn AAE’s behoren. Dat is de reden voor de consolidatie. De convergentiecriteria wat betreft overheidsfinanciën (Maastricht) zoals het buitensporig overheidstekort (< 3% bnp) en de openbare schuld (< 60% bnp) zijn gedefinieerd door de regels van het SER en zijn van toepassing op de sector van de overheidsdiensten.

Uitgaven gefinancieerd door de EU in het kader van overheidsopdrachten

Federale wetgeving