bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Beheer en controle begroting Brussel

De directie Begroting en de cellen Begroting en Beheerscontrole helpen de begroting van de gewestelijke entiteit te beheren en te controleren.

Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole

Bij het opstellen van de begroting kunnen de Brusselse Gewestregering en de minister van Begroting op onze dienst rekenen. We bereiden de begroting voor de regering voor en helpen de begroting van de gewestelijke entiteit te beheren en te controleren. We ontwikkelen en ondersteunen de beheers- en begrotingscontroles, de boekhoudkundige en begrotingsrapportage. We verbeteren het systeem van toezicht en uitvoering en steunen zo de regering doorlopend bij het opstellen en opvolgen van de begroting.  

Onze dienst bestaat uit de Directie Begroting, de Cel Begrotingscontrole en de Cel Beheerscontrole.  
 

De Directie Begroting

De Directie Begroting bereidt de opmaak van de begroting en alle begrotingsaanpassingen voor met haar herverdelingen en kredietoverschrijdingen. 

De Cel Begrotingscontrole

De Cel Begrotingscontrole optimaliseert het begrotingsbeheer en vervult een belangrijke rol voor de beheersing van de overheidsfinanciën in het algemeen. Ze controleert de conformiteit met het begrotingsbeleid en ook het doeltreffende en doelmatige gebruik van de beschikbare middelen. 

De Cel Beheerscontrole

De Cel Beheerscontrole stelt de instructies op voor de oriënteringsnota’s en vervolgens voor de jaarlijkse beleidsbrieven. Het begeleidt de uitvoering van de verslaglegging (operationeel plan, trimestrieel verslag en jaarverslag) van de Gewestelijke Entiteit.