Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

De BGHM is de instelling voor openbaar nut verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de promotie van sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De BGHM adviseert, begeleidt en controleert de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) op technisch, sociaal, financieel en juridisch vlak. Zij draagt bij tot de ontwikkeling van de sector door kwaliteitsvolle woningen te bouwen en te renoveren, ze verzekert de financiering van de sector en ze promoot sociale acties. 

De +-200 medewerkers van de BGHM zetten zich dagelijks in voor de OVM’s en de huurders en dragen de waarden van de organisatie uit: kwaliteit, engagement en teamgeest. 

Met een jaarlijks budget van bijna 500 miljoen euro, 80 lopende bouwprojecten en bijna 200 renovatieprojecten, is de BGHM de grootste vastgoedspeler van het Brussels gewest. Zij engageert zich om de klimaatdoelstellingen te behalen door te investeren in de renovatie van haar patrimonium en door de groene ruimtes rond sociale woonprojecten te beschermen. 

Door het aanbod en de kwaliteit van de sociale huisvesting te verbeteren, en tegelijk ook de kwaliteit van de publieke ruimtes te verzekeren, geeft de BGHM vorm aan Brussel.


Wettelijke basis

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is opgericht bij Besluit van de Regering van 24 februari 1994 houdende wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 april 1994). De ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingcode bepaalt de 25 opdrachten waarmee de Instelling is belast.