bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting heeft als doel iedereen toegang te bieden tot kwaliteitsvolle huisvesting.

Brussel huisvestingbhg.common.external_link_warning wil een hefboom zijn voor een duurzaam en vooruitstrevend huisvestingsbeleid, in samenwerking met alle belanghebbenden.

Brussel Huisvesting wilt dat doen via volgende activiteiten:

  1. huisvestingen toegankelijker maken;
  2. de kwaliteit van de huisvesting verbeteren;
  3. partners ondersteunen.

De activiteiten van Brussel Huisvesting:

  • Ondersteuning voor de beslissingen van de Gewestelijke regering betreffende de uitvoering van haar huisvestingsbeleid;
  • Toekennen van toelagen aan privépersonen onder bepaalde voorwaarden;
  • Opsporen en bestrijden van leegstaande woningen, ongezonde woningen en discriminatie
  • Allerlei doelgroepen informeren;
  • Bepaalde actoren in verband met huisvesting, zoals verenigingen, subsidiëren;
  • Garant staan voor de naleving van de normen die zijn vastgelegd in de Brusselse Huisvestingcode.
bruxelles_Logement_huisvesting

Contacteer ons