Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brussel Financiën en Begroting

Uw partner voor een duurzaam beheer van de gewestelijke overheidsfinanciën

Brussel Financiën en Begroting staat in voor alle opdrachten in verband met de gewestelijke begroting, boekhouding en financiën met inbegrip van het organiseren van de controle:de minister van Financiën en Begroting en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bijstaan voor het uitwerken en uitvoeren van de beleidskeuzes op financieel en begrotingsvlak;

  • de begroting van de gewestelijke entiteit beheren en controleren (opstellen, uitvoeren en opvolgen);
  • de boekhouding beheren en de rekeningen van de gewestelijke entiteit consolideren;
  • de gewestelijke thesaurie beheren;
  • de gewestelijke schuld beheren: de rechtstreekse schuld en de gewaarborgde schuld beheren, de thesaurieën van de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) centraliseren;
  • de financiële geschillen beheren en meewerken aan het opstellen en aanpassen van wet- en regelgevende teksten;
  • de begrotingscontrole verrichten, alsook de boekhoudkundige, de financiële, de beheerscontrole, de controle van de vastleggingen en vereffeningen en de controle van goed financieel beheer;
  • expertise inzake begroting, boekhouding, financiën en controle ter beschikking stellen van de partners en de interne en externe klanten.


Onze organisatie wordt als organisatie gekenmerkt door zijn menselijke dimensie, zijn diversiteit en zijn expertise inzake de gewestelijke overheidsfinanciën in al hun aspecten. Zijn bekwame en gemotiveerde medewerkers maken het verschil. Dagelijks stellen zij hun talent ten dienste van de verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen. Op een integere, solidaire en respectvolle wijze spannen zij zich in om hun opdrachten te vervullen en optimaal tegemoet te komen aan de behoeften van hun partners.