bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Klachtendienst Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel doet al het mogelijke om burgers, organisaties en bedrijven de best mogelijke service te bieden. Hebt u een opmerking of feedback, vertel het ons. Zo draagt u bij aan de verbetering van onze diensten.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel doet al het mogelijke om een optimale dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrijven te waarborgen. Hebt u opmerkingen over een van onze diensten of ziet u verbeterpunten? Dan horen we dit graag. Zo draagt u bij aan de verbetering van onze diensten.

Bedankt voor uw feedback

Uw klacht over de diensten van de GOB kunt u doorsturen naar de klachtendienst via de onderstaande contactgegevens. Ze wordt als ontvankelijk beschouwd als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

  • de klacht heeft betrekking op diensten geleverd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn administraties;
  • de klacht heeft betrekking op een recent voorval (tot maximaal 6 maanden oud);
  • u bent persoonlijk geconfronteerd met een slechte uitvoering van onze diensten (en geen derde partij) en uw klacht is nog niet eerder behandeld door de klachtendienst;
  • Het is essentieel om ons uw naam te communiceren (anonieme klachten worden niet in aanmerking genomen) en uw contactgegevens zodat wij u kunnen antwoorden. Vergeet deze niet te vermelden.

Onze inzet voor verbetering

Uw feedback stelt ons in staat om onze diensten voortdurend te verbeteren. 

  • We laten u binnen de tien dagen weten of uw klacht aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en of we meer informatie nodig hebben om deze te verwerken.
  • Voldoent uw klacht aan de voorwaarden? Dan zoeken we een oplossing met de betreffende dienst en bekijken we welke verbeteringsmaatregelen we best nemen. 
  • We brengen u binnen de 60 dagen na het indienen van uw klacht op de hoogte van de genomen maatregelen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Synergie
Klachtendienst – Directie Kwaliteit en Performantie
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Tél. : + 32 (0)2 204 21 11
e-mail: klachten@gob.brussels
U hebt de mogelijk om een online formulierbhg.common.external_link_warning via IRISbox in te sturen.