bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brussel en het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Van januari tot juni 2024 zal België de Raad van de Europese Unie voorzitten. Dat is België niet meer overkomen sinds de laatste keer, in 2010.

Een multicultureel Gewest met vele troeven

Het Brussels Gewest en zijn 19 gemeenten vormen het hart van België en zijn een dynamische metropool met 1,2 miljoen inwoners. Het is de hoofdstad van het land, de zetel van de belangrijkste instellingen van de Unie en de hoofdstad van 450 miljoen Europeanen.

De bodem van Brussel bevordert diversiteit, vermenging en uitwisseling, waardoor nieuwe ideeën ontstaan die onze toekomst vorm zullen geven. De Brusselaars zijn optimisten die de chaos en de schoonheid van hun perfect onvolmaakte stad omarmen.

Brussels_Video

Brussel, een kosmopolitische metropool, is een levend canvas van culturele diversiteit dat geesten van over de hele wereld aantrekt. Hoewel de regio twee officiële talen heeft, Frans en Nederlands, overstijgt het internationale karakter van Brussel deze classificatie: er wonen meer dan 183 nationaliteiten en er worden ongeveer honderd talen gesproken.

Brussel, waar tal van Europese instellingen gevestigd zijn, speelt een sleutelrol in de beslissingen die het lot van het continent en daarbuiten bepalen, aangezien het ook het hoofdkwartier van toonaangevende internationale organisaties herbergt, waaronder de NAVO, wat zijn positie als strategisch knooppunt van de werelddiplomatie versterkt.

In de jaren 1950 was Brussel nog een industriële stad, maar de economie heeft een radicale transformatie ondergaan en is meer dienstgericht geworden. De internationale instellingen, samen met alle parallelle activiteiten die door dit ecosysteem worden gegenereerd, zijn goed voor ongeveer 25% van de economische activiteit en werkgelegenheid in het Gewest.

Het voorzitterschap en het wetgevingsproces van de EU

Alvorens de rol van een voorzitterschapbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning te kunnen begrijpen, is het belangrijk om eerst de specifieke werking van de verschillende Europese instellingen te snappen. Om het kort te houden, de Raad van de Europese Uniebhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning vormt samen met het Europese Parlementbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning en de Europese Commissiebhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning een trio dat het toelaat een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen voor alle 27 lidstaten. Wanneer de Commissie een wetsvoorstel doet (een richtlijn, een verordening), onderhandelen de Raad en het Parlement hier elk afzonderlijk over, om vervolgens (te trachten) hun standpunten te verzoenen en een overeenkomst te bereiken die de belangen van iedereen zo goed mogelijk respecteert, en de toepassing ervan in de hele EU mogelijk maakt. Dit langdurige proces heeft uiteindelijk een impact op alle Europese burgers.

Het Belgisch voorzitterschap

België zal dus het geheel van alle aangelegenheden die op Europees niveau behandeld worden, voorzitten. Gaande van onderzoek tot justitie, van industrie tot werkgelegenheid, maar ook bijvoorbeeld financiën en telecommunicatie. Het zal ook tal van overeenkomsten onderhandelen met het Europese Parlement.

Gezien de institutionele organisatie van het land, zijn de gewesten en de gemeenschappen natuurlijk betrokken, en belast met het voorzitten van Raden die onder hun bevoegdheden vallen, en dit altijd namens België.

Het is in deze specifieke context dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) de Milieuraadbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning en de werkzaamheden op het gebied van stedelijk beleid zal voorzitten.

Laat ons dan ook niet vergeten dat het BHG een wel heel bijzondere plaats inneemt. Gelegen in het hart van de Europese Unie, is het een kosmopolitische metropool op menselijke schaal, een diverse plek waar beslissingen worden gemaakt die van kracht zullen zijn voor alle 27 lidstaten.

De Milieuraad

Zoals zijn naam het al aangeeft, is de Milieuraad belast met het beleid van de Europese Unie op het gebied van milieu, maar ook van klimaat. Hij richt zich op milieubescherming, het rationele gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en het behoud van de menselijke gezondheid. Bovendien behandelt hij internationale milieukwesties, met de nadruk op de klimaatverandering. Tijdens deze legislatuur stond de Milieuraad centraal in een bijzonder ambitieus programma, aangezien de EU zich als doel had gesteld om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

België, en bij uitbreiding het BHG, willen zich focussen op onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen: de bevordering van de circulaire economie, aanpassing en veerkracht, en de rechtvaardige transitie. De Milieuraad zal voorgezeten worden door de Brusselse minister van Milieu, Alain Maron.

Het stedelijke beleid

Ook al maakt het geen deel uit van een specifieke Raadsformatie, toch komen de lidstaten samen op intergouvernementeel niveau om gemeenschappelijke vraagstukken te debatteren binnen de context van een informele Raad of een conferentie van hoog niveau. Het BHG heeft gekozen voor deze laatste vorm om burgemeesters van grote Europese steden bijeen te brengen. Ze zullen tijdens deze conferentie pleiten voor een ambitieus stedelijk beleid na de verkiezingen van 2024. 

De discussies zullen worden voorgezeten door minister-president van het BHG Rudi Vervoort, belast met onder meer territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, en staatssecretaris Ans Persoons, verantwoordelijk voor onder andere stedenbouw en erfgoed.

Diverse evenementen om Europa, België en Brussel te vieren

Het BHG zal ook betrokken zijn bij evenementen die worden georganiseerd in samenwerking met andere gefedereerde entiteiten, de federale overheid en zelfs de Europese Commissie op gebieden zoals de sociale economie, dierenwelzijn, en de Green Deal.

Tot slot, als hoofdstad van Europa, zal Brussel zich profileren met enkele opvallende evenementen. In samenwerking met het Europese Parlement zullen de kunstenaars Ann Veronica Janssens en Michel François een installatie creëren op de esplanade Solidarność, terwijl het lichtfestival Bright Festivalbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning en de Brussels Pridebhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning in het teken van Europa zullen staan. Tentoonstellingen over art nouveau of de woonomgeving zullen ook onze kijk op dingen uitdagen.

Evenementenkalender voor het Brussels Gewest

Meer weten:

Bxl Europe Image
belpres_logo