Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De uitdagingen van de verordening betreffende datagovernance

De verordening betreffende datagovernance (ook bekend als de Data Governance Act, of DGA) werd meer dan een jaar geleden, op 30 mei 2022, aangenomen en is sinds 24 september 2023 effectief van toepassing.

Gepubliceerd op

Als eerste bouwsteen van de Europese gegevensstrategie is de Data Governance Act bedoeld om het delen van persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens aan te moedigen door bemiddelingsstructuren op te zetten. Deze verordening omvat:

  • een kader en technische en juridische ondersteuning om het hergebruik van bepaalde categorieën beschermde overheidsgegevens (vertrouwelijke commerciële informatie, intellectuele eigendom, persoonsgegevens) te vergemakkelijken;
  • verplichte certificering voor de leveranciers van databemiddelingsdienstenExterne link ;
  • facultatieve certificering voor organisaties die data-altruïsme toepassenExterne link.

 

Op respectievelijk 7 en 14 juni 2022 was deze Data Governance Act het onderwerp van specifieke co-creatiesessies georganiseerd door Paradigm in het kader van de Ontmoetingen rond digitale technologie, die als doel hebben om op een inspirerende manier te kijken naar de belangrijkste digitale uitdagingen voor de Brusselse overheidsdiensten: op 7 juni tussen leidende ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op 14 juni tussen gegevensexperts van verschillende Brusselse besturen. Beide groepen brachten de kansen en mogelijke concrete risico's van deze DGA voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart. 

 

Op basis van hun bevindingen werd een beleidsnota opgesteld over deze Europese Digital Governance Act (DGA) en de praktische gevolgen ervan voor de besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U kan de nota hier raadplegen. 

U kunt het volledige verslag lezen van de discussies die plaatsvonden tijdens deze Ontmoetingen, en ook meer te weten komen over de rol van het gewestelijk Data Governance Office en de concrete stappen die zijn ondernomen om deze DGA op gewestelijk niveau toe te passen. 

Veel leesplezier!