Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Alfabetisering

In België heeft naar schatting een op de tien volwassenen moeilijkheden met lezen, schrijven of rekenen, een probleem dat zich nog duidelijker stelt in grootstedelijke gebieden, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verscheidene verenigingen en officiële instellingen organiseren bijschavingscursussen om dit analfabetisme terug te dringen.

Deze organisaties reiken attesten uit na het volgen van opleidingen, helpen bij de voorbereiding van de examens voor het behalen van een getuigschrift basisonderwijs (dat toegang geeft tot het secundair onderwijs) en bevorderen zo de beroepsherinschakeling.

Aan Nederlandstalige kant

Het Externe linkCentrum voor Basiseducatie is de bevoegde instelling voor alfabetisering. In Brussel wordt het centrum vertegenwoordigd door de vereniging Externe linkBrusselleer - Centrum Basiseducatie Brussel vzw.

Aan Franstalige kant

De vereniging Externe linkLire et Écrire Bruxelles maakt deel uit van Lire et Ecrire, de organisatie voor permanente vorming en socioprofessionele integratie van de Franse Gemeenschap. Sinds 1 januari 2010 is deze vzw erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF – Commission communautaire française) als gewestelijk centrum voor de bevordering van de alfabetisering en Frans taalonderricht voor volwassenen.

Lire et Écrire Bruxelles wil de alfabetisering in Brussel bevorderen en ontwikkelen door middel van emancipatie, maatschappelijke integratie en meer gelijkheid. Ze biedt een Externe linkonline overzicht van de Franstalige alfabetiseringscentra in het Brussels Gewest (FR).