Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Openbare netheid en afvalverwerking

We produceren tegenwoordig drie keer meer afval dan in 1950! Om dit afval weg te werken en uw gewest proper te houden, staat het agentschap Net Brussel in voor de openbare netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om te weten op welke dagen het huisvuil wordt opgehaald in uw straat en voor meer informatie over andere Externe linkvuilophaaldiensten kunt u terecht op de website van Net Brussel.

Net Brussel stelt zijn knowhow ook ter beschikking van bedrijven, ongeacht hun grootte.

Van kmo tot multinational, iedereen kan terecht op de pagina 'Afvalbeheer' in onze rubriek 'Uw onderneming en het milieu'.

Ophalingen door de gemeente:

Bepaalde Brusselse gemeentebesturen organiseren ook ophalingen van grofvuil en/of hebben een containerpark. Contacteer de milieudienst van uw gemeente voor meer informatie.

Actief in recycleren:

Sociale-economiebedrijven hergebruiken textiel, grofvuil en oude elektrische of elektronische apparaten. Vijf sociale-economiebedrijven worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend en gesubsidieerd: Spullenhulp, la Poudrière, het Leger des Heils, Terre en Oxfam-Solidariteit. Meer dan 75 % van het afval dat zij ophalen, vindt een tweede leven!

Voor meer informatie over deze Externe linksociale-economiebedrijven kunt u terecht op de website van Leefmilieu Brussel.

En als we nu eens zouden recycleren?

 • Ophaling aan huis of afgifte
  Textiel en meubilair in goede staat, huishoudtoestellen die werken en diverse voorwerpen (vaatwerk, snuisterijen, boeken, enz.)
 • La Poudrière - Emmaüs (sorteercentrum voor informaticamateriaal)
  Vrij Onderzoekstraat 15, 1070 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 523 80 45
  Van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 16.30 u.
 • Leger des Heils
  Ieperlaan 24, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 217 61 36

  Van maandag tot zaterdag van 9 u. tot 11.45 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.
  Meubilair in goede staat, werkende huishoudtoestellen
 • Oxfam-Solidariteit
  Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 501 67 00
  Van maandag tot vrijdag van 10 u. tot 17.30 u. en zaterdag van 10 u. tot 13 u.
 • Spullenhulp
  Amerikaanse straat 101, 1050 Brussel
  Centraal tel.: +32 (0)2 537 30 26
  Ophaaldienst: +32 (0)2 541 13 83 (van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 17 u.)


  Winkels geopend van maandag tot vrijdag van 12 u. tot 17.30 u. en op zaterdag van 10 u. tot 13 u.
 • In het Brussels Gewest – net zoals in geheel België – staan er ook tal van kledingcontainers.

Administratieve geldboetes voor inbreuken op de openbare netheid: tot € 250

Vuilniszakken op straat zetten buiten de vastgestelde tijdstippen, sluikstorten, wild parkeren, dierlijke uitwerpselen achterlaten, slecht onderhouden van voetpaden... Er zijn tal van inbreuken op de openbare netheid die geverbaliseerd kunnen worden door de 'Bewakers van de Openbare Ruimte', de agenten van de Dienst Netheid en de politie.

Bruxelles-Propreté