Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Energie

Energie wordt steeds duurder en de productie van fossiele brandstoffen is een grote bron van verontreiniging. In het licht van een toekomst die steeds troebeler wordt op het vlak van energie, moeten we allemaal leren op een verantwoorde manier te consumeren.

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u informatie over de wettekstenExterne link en de verplichtingen en vergunningenExterne link van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en over de vele uitdagingen voor een rationeel energiegebruik.

Wilt u advies over mogelijke energiebesparingen, wilt u een energieaudit laten uitvoeren of bent u op zoek naar een leverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Neem dan contact op met Homegrade. Homegrade heeft tot doel de Brusselaars te helpen om hun energieverbruik beter te beheersen door een 'Rationeel Energiegebruik en gebruik van Hernieuwbare Energie' in de woning.

Om u te helpen uw energiefactuur aanzienlijk te verlagen, geeft het Brussels Gewest ook premies voor renovatiewerkzaamheden in uw woning. Alle informatie over de EnergiepremiesExterne link vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Voor professionals

Ook bedrijven spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van ons energieverbruik door bijvoorbeeld het verbruik in hun gebouwen en bij hun activiteiten te verminderen. Alle maatregelen voor bedrijven zijn terug te vinden op de pagina 'Uw onderneming en het milieu' op deze portaalsite.

Heeft u vragen over uw levering van gas en elektriciteit?

BRUGEL (BRUssel Gas ELektriciteit) is de de Brusselse regulator voor energie.
De missie van BRUGEL is u te begeleiden bij de keuze van een leverancier of van uw energie, en u uw rechten als consument te leren kennen.