bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Geboorte

Eindelijk! Na 9 maanden wachten is uw kleine spruit geboren. Tussen de felicitaties door moeten er echter ook een aantal formaliteiten worden vervuld.

Welke naam zal u uw kind geven?

De voornaam

Het staat u uiteraard vrij de voornaam of voornamen van uw kind te kiezen. Al kan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in bepaalde gevallen wel de voornaam weigeren: als de voornaam aanleiding geeft tot verwarring (bijv. als u een typische meisjesnaam voor een jongen kiest of omgekeerd), als de naam het kind schade kan berokkenen (bijv. een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam) of als de naam derden kan benadelen (bijv. een bestaande familienaam kiezen als voornaam voor een kind).

Als de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een voornaam weigert en de ouders wensen die voornaam ondanks alles toch te behouden, dan moeten ze beroep aantekenen bij een burgerlijke rechtbank.

En de familienaam?

In België is het de afstamming die de basisidentiteit verleent, waarvan het hoofdelement de naam is.

 • Vroeger, indien de ouders getrouwd waren (zelfs indien ze niet meer samenwoonden of aan het scheiden waren op het moment van de geboorte), dan droeg het kind ambtshalve de naam van de wettelijke vader.
 • Sinds 1 juni 2014 is een nieuwe wet i.v.m. de naam van het kind van kracht:
  "Het kind wiens afstamming van vaderszijde en afstamming van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan draagt ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.
  De ouders kiezen de naam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt akte van deze keuze.
  In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze, draagt het kind de naam van de vader.
  Het kind wiens afstamming alleen van moederszijde vaststaat, draagt de naam van zijn moeder.
  Het kind wiens afstamming alleen van vaderszijde vaststaat, draagt de naam van zijn vader."

Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerdebhg.common.external_link_warning

Wanneer, hoe en waar moet u een geboorte aangeven?

De ouders – vader, moeder of beiden – hebben 15 dagen de tijd (zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen) om de geboorte van een kind aan te geven aan de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind is geboren. De dag van de bevalling is niet in deze termijn van 15 dagen inbegrepen.

Als u naar de gemeente gaat om uw kind aan te geven, dan moet u de volgende documenten bij zich hebben:

 • de vaststelling van geboorte (afgeleverd door het ziekenhuis of de vroedvrouw)
 • uw identiteitskaart
 • eventueel uw trouwboekje of de akte van erkenning

Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen, die u nodig hebt om de kinderbijslag aan te vragen, voor het ziekenfonds, enz.

Op de federale portaalsite www.belgium.be vindt u alle informatie over de formaliteiten bij de geboorte van een kind.

Geboorteaangifte in de kraamkliniek

In bepaalde gemeenten kunt u uw kind ook aangeven in de kraamkliniek. Deze aangifte verloopt op ongeveer dezelfde manier als die in het gemeentehuis en biedt dezelfde garantie op authenticiteit van de akte.

De ziekenhuizen en de dienst Burgerlijke Stand moeten over een gezamenlijk, beveiligd informaticasysteem beschikken, zodat het niet mogelijk is om een dubbele aangifte van hetzelfde kind te doen in het gemeentehuis én in de kraamkliniek.

Ouderschapsverlof

In België hebben vrouwen met een arbeidsovereenkomst (bediende of arbeidster) recht op wettelijk moederschapsverlofbhg.common.external_link_warning. En sinds een aantal jaar hebben nu ook de papa's meer de tijd om luiers te verversen en een badje te geven, dankzij het vaderschapsverlofbhg.common.external_link_warning.

Enkele nuttige links:

Formaliteiten en administratieve documenten:

De aangifte van een pasgeborene moet gebeuren bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de gemeente in kwestie.