bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Formaliteiten en personeelsbeheer

Ondernemingen hebben verplichtingen (zoals de sociale werkgeversbijdragen) en formaliteiten te vervullen, zowel bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden als bij hun HR-beheer.

  • De website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)bhg.common.external_link_warning biedt diensten voor werkgevers, die er ook bepaalde verplichtingen elektronisch kunnen vervullen. Als onderneming, en meer bepaald als werkgever, hebt u verplichtingen:
    • bij de aanwerving van personeel
    • tijdens de tewerkstelling
    • en na beëindiging van de tewerkstelling.
  • Dankzij het oproepnummer 1819 kunt u inlichtingen en advies inwinnen over de verschillende aspecten die aan bod komen bij de aanwerving en opleiding van personeel: (formaliteiten, arbeidsovereenkomst, kosten, sociale lasten, enz.).
  • De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg biedt u informatie over de arbeidsreglementeringbhg.common.external_link_warning: alle regels over de arbeidstijd, de verplichtingen van de werkgever en de werknemer, de documenten die de arbeidsrelatie regelen, maar ook specfieke beschermingsmaatregelen voor jonge werknemers.

Het sociaal secretariaat, een hulp voor de werkgever

Belastende en steeds terugkerende administratieve verplichtingen kunt u overlaten aan een sociaal secretariaat. Dit secretariaat zal u trouwens ook de juiste informatie, advies en begeleiding bieden over uw verplichtingen als werkgever.

Om een sociaal secretariaat te vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunt u terecht op de website van de Unie van erkende Sociale Secretariaten (USS):

Unie van erkende Sociale Secretariaten (USS)
Accolaystraat 40, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 230 27 23
Fax: +32 (0)2 230 14 57
E-mail: uss@synergie4.be
Web: www.uss.bebhg.common.external_link_warning

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 528 60 11 (van 8u tot 17u)
Web: www.socialsecurity.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg

Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel
E-mail: fod@werk.belgie.be
Web: www.werk.belgie.be

De regionale directies van de toezichtsdiensten (Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk) van de Federale Overheidsdienst zijn elke woensdag van 9 uur tot 16.30 uur doorlopend open voor het publiek.