Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Met personeel werken

De tewerkstelling van de Brusselaars staat bovenaan de agenda van de Brusselse overheden.

Actiris, een hulp bij de zoektocht naar kandidaten

Actiris, de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, helpt de werkgevers bij de aanwerving, de selectie en de opleiding van het personeel en biedt informatie over tewerkstellingsprogramma's en financiële tegemoetkomingen, collectieve ontslagen, herstructureringen, tewerkstellingscellen en discriminatie bij aanwerving.

In deze rubriek vindt u informatie over personeelsbeheer en opleiden van personeel of over het stopzetten van een samenwerking. U vindt er bovendien de regelgeving inzake Externe linktoelating tot arbeid (gecombineerde vergunning of arbeidskaart) voor niet-Europese onderdanen en arbeidsovereenkomsten. U vindt ook informatie over Externe linkdiversiteit op de werkvloer, een dimensie die steeds meer aanwezig is in de visie van de Brusselse ondernemers.

U vindt heel wat informatie op de Open a new venstersite hub.info.

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie in het Brussels Gewest

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie controleert of ondernemingen de Brusselse wetgeving rond werkgelegenheid respecteren (tewerkstelling van buitenlandse werknemers, private tewerkstellingsagentschappen, lokale initiatieven over ontwikkeling en inschakelingsondernemingen en gelijke-kansenbeleid).

Ze verstrekt informatie over de bestaande wetgeving en u kan bij haar een klacht indienen als de wetgeving niet wordt toegepast. Anonieme klachten worden niet behandeld.

U kan de gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie contacteren voor elk ander probleem dat te maken heeft met het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij zal u doorverwijzen naar de juiste dienst.