U bent hier: Home / Over het Gewest / Internationaal Brussel / De Europese instellingen in Brussel

De Europese instellingen in Brussel

Brussel werd in 1958 gekozen als zetel van de Europese Economische Gemeenschap (EEG – nu de Europese Unie) en is vandaag uitgegroeid tot de thuishaven van de Europese instellingen en besluitvorming.
Brussel is niet alleen de hoofdstad van België, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap, maar ook van Europa.

Sinds de lidstaten in 1997 hebben besloten om hier de zetel van de Europese instellingen te vestigen, is Brussel de hoofdstad van Europa.

Door de opeenvolgende uitbreidingen kwamen steeds meer Europese instellingen zich vestigen in het Brussels Gewest, waardoor er een echte Europese wijk ontstond.

De politieke organen van de EU die in Brussel vertegenwoordigd zijn

 • Het Europees Parlement is de instelling die de 470 miljoen inwoners van de EU-lidstaten vertegenwoordigt. Als enige instelling van de Europese Unie die rechtstreeks door het volk wordt verkozen, oefent het Europees Parlement drie kernbevoegdheden uit: de wetgevende macht, de begrotingsbevoegdheid en de politieke controle van de Europese instellingen.
  Hoewel de officiële zetel van het Parlement in Straatsburg ligt, komen de Europese volksvertegenwoordigers drie weken op vier samen in Brussel voor de bijkomende plenaire zittingen van de politieke fracties en de parlementaire commissies.

  Contactgegevens:

  Algemeen adres in Brussel
  Wiertzstraat 60, 1047 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 284 21 11 (centrale)
  Fax: +32 (0) 2 230 75 55
  Web: www.europarl.europa.eu

  Informatiebureau in België
  Trierstraat 3, 1050 Brussel
  Fax:  +32 (0)2 230 75 55
  E-mail: eplobelgium@ep.europa.eu
  Web: www.europarl.be

 • De Raad van de Europese Unie bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-lidstaten. De Raad is het belangrijkste wetgevend orgaan en het politieke beslissingscentrum van de Europese Unie.

  Contactgegevens:

  Justus Lipsiusgebouw
  Wetstraat 175, 1048 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 281 61 11
  Fax: +32 (0)2 281 69 34
  E-mail: online formulier
  Web: www.consilium.europa.eu

 • De Europese Commissie, de drijvende kracht achter het integratieproces omdat enkel zij initiatieven mag nemen omtrent de Europese wetgeving en toeziet op de naleving van de verdragen, is gevestigd in het Berlaymontgebouw.

  Contactgegevens:

  Europe Direct
  Gratis tel. in de volledige EU: 00 800 67 89 10 11 (van 9u tot 18u30)
  E-mail: online formulier
  Web: http://europa.eu
  E-mail: onlineformulier

 • Het Economisch en Sociaal Comité is een raadgevend orgaan dat werkgevers, vakbonden, consumenten en andere belangengroepen vertegenwoordigt, die samen het 'maatschappelijk middenveld' vormen. Het Economisch en Sociaal Comité geeft de mening van zijn leden te kennen en verdedigt hun belangen in de politieke besprekingen met de Commissie, de Raad en het Europees Parlement.

  Contactgegevens:

  Belliardstraat 99, 1040 Brussel.
  Tel.: +32 (0)2 546 90 11
  Fax: +32 (0)2 513 48 93
  E-mail: online formulier
  Web: http://eesc.europa.eu

 • Het Comité van de Régio's is een raadgevend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden. Het Comité van de Regio's moet vooraf worden geraadpleegd over EU-beslissingen op terreinen die de lokale en regionale overheden aanbelangen, zoals regionaal beleid, milieu, onderwijs en vervoer. Het is gevestigd in hetzelfde gebouw als het Economisch en Sociaal Comité.

  Contactgegevens:

  Belliardstraat 99-101, 1040 Brussel.
  Tel.: +32 (0)2 282 22 11
  Fax: +32 (0)2 282 23 25
  E-mail: online formulier
  Web: http://cor.europa.eu

De agentschappen van de EU

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ook de zetel van acht agentschappen van de EU: het Europees Defensieagentschap (EDA), het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele Middelen en Cultuur (EACEA), het Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie (EACI), het Communautair Bureau voor Visserijcontrole (CBVC), de Europese GNSS-toezichtautoriteit (GSA), het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA), het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) en het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnet (TEN-V UA).

De Europese instellingen hebben zich vooral gevestigd in de Leopoldwijk en de buurt rond het Schumanplein, een gebied dat is afgebakend door de kleine ring, de Stevinstraat, het Jubelpark en de Troonstraat. Hier vinden we de grootste concentratie van kantoren in het Brussels Gewest.

 

Een vraag over deze website