Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / De Gewestregering

De Gewestregering

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
De Gewestregering is de uitvoerende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: zij bepaalt de modaliteiten voor de toepassing van de wetten die worden uitgevaardigd door het Brussels Parlement.

De gewestelijke Regering

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestaat uit een minister-president, vier ministers (twee Nederlandstalige en twee Franstalige) en drie staatssecretarissen. De Regering wordt om de vijf jaar verkozen door het Brussels Parlement (of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad).

De leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beheren de materies zoals bepaald door de gewestelijke bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, huisvesting, openbare werken, vervoer, economisch beleid, buitenlandse handel, werkgelegenheid, leefmilieu, energie, plaatselijke besturen, wetenschappelijk onderzoek en externe betrekkingen.

In deze rubriek vindt u ook de voornaamste akkoorden en besluiten en de besluiten van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Samenstelling van de Gewestregering

Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor:

 • Plaatselijke Besturen
 • Territoriale Ontwikkeling
 • Stedelijk Beleid
 • Monumenten en Landschappen
 • Studentenaangelegenheden
 • Toerisme
 • Haven van Brussel

Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor:

 • Financiën
 • Begroting
 • Externe Betrekkingen

Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor:

 • Economie
 • Tewerkstelling

Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor:

 • Mobiliteit
 • Openbare Werken

Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor:

 • Huisvesting
 • Levenskwaliteit
 • Leefmilieu
 • Energie

Bianca Debaets, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor:

 • Ontwikkelingssamenwerking (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Guy Vanhengel)
 • Verkeersveiligheidsbeleid (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet)
 • Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet)
 • Gelijkekansenbeleid (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet)
 • Dierenwelzijn (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet)

Cécile Jodogne, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor:

 • Buitenlandse Handel (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Didier Gosuin)
 • Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Didier Gosuin)

Fadila Laanan, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor:

 • Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort)
 • Wetenschappelijk Onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort)
 • Gemeentelijke sportinfrastuctuur
 • Openbaar Ambt (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort).

 

Verloning 2017

U vindt de jaarlijkse bruto verloning voor 2017 van de leden van de regering in de onderstaande tabel :
 

 Ministers / Staatssecretarissen  Bruto Verloning (2017)
 Rudi VERVOORT  216.195,28 €
 Guy VANHENGEL  216.195,28 €
 Didier GOSUIN  216.195,28 €
 Pascal SMET  216.195,28 €
 Céline FREMAULT  216.195,28 €
 Bianca DEBAETS  204.341,89 €
 Cécile JODOGNE  204.341,89 €
 Fadila LAANAN  204.341,89 €