U bent hier: Home / Over het Gewest / De Gewestregering

De Gewestregering

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
De Gewestregering is de uitvoerende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit een minister-president (Franstalig) en vier ministers (2 Franstaligen en 2 Nederlandstaligen) die worden verkozen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Bovendien koos het Parlement op voorstel van de regering drie gewestelijke staatssecretarissen, van wie één Nederlandstalige. Deze laatsten zijn geen lid van de regering, maar wonen (alle of sommige) vergaderingen ervan bij. Ze ressorteren onder een regeringslid, die hun bevoegdheden bepaalt.

De leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beheren de materies zoals bepaald door de gewestelijke bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, huisvesting, openbare werken, vervoer, economisch beleid, buitenlandse handel, werkgelegenheid, leefmilieu, energie, plaatselijke besturen, wetenschappelijk onderzoek en externe betrekkingen.

In deze rubriek vindt u ook de voornaamste akkoorden en besluiten en de besluiten van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Klik op de naam van elk lid van de Regering om toegang te krijgen tot de samenstelling van de ministériële kabinetten.

Samenstelling van de Gewestregering

 • Rudi Vervoort (PS), Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang
  Hertogsstraat 7-9, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 506 32 11
  Fax: +32 (0)2 514 40 22
  E-mail: info.vervoort@gov.brussels
 • Elke Van den Brandt (Groen), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid
  Botanic Building
  Sint-Lazaruslaan 10, 13de verdieping, 1210 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 517 13 33
  E-mail: info.vandenbrandt@gov.brussels
 • Alain Maron (Ecolo), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie Botanic Building
  Sint-Lazaruslaan 10, 11de verdieping, 1210 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 506 34 11
  E-mail: info.maron@gov.brussels
 • Sven Gatz (Open Vld), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van meertaligheid en van het Imago van Brussel
  Kunstlaan 9, 1210 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 209 28 11
  E-mail: info.gatz@gov.brussels
 • Bernard Clerfayt (DéFI), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke besturen en Dierenwelzijn
  Botanic Building
  Sint-Lazaruslaan 10, 14de verdieping, 1210 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 517 12 59
  Fax: +32 (0)2 511 54 64
  E-mail: info.clerfayt@gov.brussels
 • Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort)
  Regentlaan 21-23, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 506 33 37
  E-mail: info.benhamou@gov.brussels
 • Barbara Trachte (Ecolo), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Alain Maron)
  Botanic Building
  Sint-Lazaruslaan 10, 12de verdieping, 1210 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 506 34 11
  E-mail: info.trachte@gov.brussels
 • Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, Buitenlandse handel en Brandbestrijding en dringende medische hulp (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Sven Gatz)
  Zenith
  Koning Albert II-laan 37, 12de verdieping, 1030 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 517 12 00
  Fax: +32 (0)2 517 14 90
  E-mail: info.persoons@gov.brussels

  Informatie geüpdatet op 26 juin 2023.
Een vraag over deze website