Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Personen met beperkte mobiliteit (PBM)

Iedereen kan vroeg of laat worden geconfronteerd met een tijdelijke of permanente handicap en met de bijbehorende beperkingen: moeilijkheden om zich te verplaatsen, minder zelfstandigheid, gezichtsstoornissen, gehoorproblemen, enzovoort. Daarom wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegang tot de openbare ruimte garanderen voor alle gebruikers. Met andere woorden, iedereen moet de mogelijkheid hebben om op een zelfstandige en eenvoudige manier deel te nemen aan sociale, culturele en economische activiteiten.

Het Gewest wil de omstandigheden voor personen met een beperkte mobiliteit verbeteren. Daarom werden aangepaste vervoersmogelijkheden en specifieke voorzieningenExterne link ontwikkeld: liften in de metrostations, blindengeleidingssystemen, geluidssignalen bij oversteekplaatsen, taxi's uitgerust voor het vervoer van rolstoelen, begeleiding bij verplaatsingen met de metro of met de trein, TaxiBus-dienst van de MIVB voor het vervoeren van personen met een handicap, enz.

 

Raadpleeg de rubriek van Brussel Mobiliteit over personen met beperkte mobiliteit ("PBM")Externe link.

Sociale carpooling

De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening aangeboden door de gemeente of het OCMW. Het biedt verplaatsingmogelijkheden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit.

Mobiliteit_Brussel