Onze mobiliteits- en transportdoelstellingen

Mobiliteit is een van de belangrijkste uitdagingen voor grootsteden. Een goede bereikbaarheid en vlot verkeer mogen niet ten koste gaan van de leefomgeving. De levenskwaliteit van de huidige en toekomstige generaties moet dan ook centraal staan in het mobiliteitsbeleid.

Die uitdagingen bestaan ook in Brussel! Gezien de steeds toenemende bevolking, de sterke concentratie van banen en scholen en de grote dagelijkse verkeersstromen is mobiliteit naar en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een prioriteit voor onze beleidsmakers. De Brusselse regering wil tegen 2018 het wegverkeer met 20 % terugdringen door een rationeel autogebruik te stimuleren door middel van beter openbaar vervoer en acties om stappen en fietsen te promoten. De bedoeling is om de Brusselaars een betere levenskwaliteit te garanderen in een aangename leefomgeving.

Een efficiënte infrastructuur voor fietsers en voetgangers, de uitbreiding van het Villo!-netwerk en meer intermodaliteit. Beetje bij beetje verandert de manier waarop mensen zich verplaatsen en daar vaart iedereen wel bij.

Realtime informatie

In de rubriek over online diensten vindt u realtime informatie rond mobiliteit en openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op de portaalsite van Brussel Mobiliteit vindt u informatie over alle vervoerswijzen en over mobiliteit in het algemeen.

Verschillende projecten werden opgezet om de Brusselse openbare ruimte en vooral de mobiliteitsinfrastructuur te verbeteren: heraanleg van pleinen en wegen, beveiliging van tunnels, renovatie van metrostations, aanleg van fietspaden, beplanting, enz. De belangrijkste projecten rond openbare ruimte in het Brussels Gewest worden voorgesteld op de website van Brussel Mobiliteit.