bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Met de wagen

Informatie voor wie Brussel wil verkennen met de wagen.

Parkings

parking.brussels is het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De site van handy.brussels geeft een overzicht per wijk van de parkings die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) in Brussel.

ParkingPlus helpt zorgverstrekkers in de thuiszorg een parkeerplaats te vinden voor hun huisbezoeken. Via deze website kunnen inwoners van Brussel de parkeerplaats voor hun garage ter beschikking stellen voor de duur van de huisbezoeken en kunnen de zorgverstrekkers de beschikbare parkeerplaatsen opzoeken.

Low Emission Zone (LEZ)

De term “lage-emissiezone” duidt een stad of een deel van de stad aan waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden.
De gewestelijke permanente lage emissiezone (LEZ) is van kracht op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten.

Afwijking voor het gebruik van de auto

Elk jaar - bij bepaalde aangelegenheden (Irisfeest, Autoloze Zondag, ...) en bij een een pollutiepiek tijdens de winter - geldt een gedeeltelijke of totale beperking van het gemotoriseerd verkeer binnen het Gewest.

In sommige gevallen (om medische of professionele redenen of bij buitengewone omstandigheden) staan de Brusselse gemeenten echter afwijkingen toe.

Autodelen

Carpooling

Carpool

Het online carpoolingplatform Carpool centraliseert alle zoekertjes van kandidaat carpoolers.

Sociaal autodelen

De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt vervoersmogelijkheden aan personen met een beperkte mobiliteit en een laag inkomen .

Carsharing

Met carsharing beschikt u over u een auto wanneer u het nodig hebt.

Een aantal carsharing-platforms hebben met de Brusselse overheden een partnerschap gesloten:

Cambio

Cozywheels

Via Cozywheels kan je autodelen met mensen uit je buurt.

Mobiliteit_Brussel