Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Zorg dragen voor alle de brusselaars

Meer aandacht voor instemming op school, via verplichte activiteiten rond affectieve en seksuele opvoeding

Vanaf september 2023 krijgen alle leerlingen in Brussel en Wallonië minstens twee uur voorlichting rond het relationele, affectieve en seksuele leven tijdens hun schooltijd. Instemming, liefdesrelaties, gendergelijkheid, enz.: de weg naar een meer geëmancipeerde en egalitaire samenleving! Samengevat omvat het samenwerkingsakkoord EVRAS minstens twee uur verplichte voorlichting in het zesde leerjaar en vierde middelbaar, de kwaliteit van de voorlichting via een label en een gemeenschappelijke EVRAS-gids en één miljoen euro voor de financiering van die voorlichting door de Brusselse planningscentra.

Gezondere Brusselaars via gezondheidsbevordering

Gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van ziekte, het is een kwestie van welzijn. Het Plan voor Gezondheidsbevordering 2023-2027, dat samen met de sector werd opgesteld, is juist gericht op de vermindering van sociale en gezondheidsongelijkheden en de emancipatie van de Brusselaars. Het doel? Dezelfde levensverwachting, of iemand nu in Sint-Joost woont of in Sint-Pieters-Woluwe!

Preventie van geweld in bars en clubs, na #BalanceTonBar

We begeleiden professionals uit het nachtleven bij de preventie van seksistisch en seksueel geweld en intimidatie naar aanleiding van de beweging #BalanceTonBar. We brachten de verenigingssector en de horeca samen om de goede praktijken te verspreiden. Iedereen heeft het recht om te feesten!

Meer aandacht voor instemming bij gynaecologen

Naar aanleiding van de beweging #PayeTonUterus hebben we projecten gesteund die zijn gericht op het voorkomen van gynaecologisch en obstetrisch geweld. Er zijn bewustmakingscampagnes en opleidingen voor professionals ingericht. Zo is er ook een bijkomende concretisering van het Intra-Franstalig plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 2020- 2024!

Steun voor 80 projecten van verenigingen gericht op een solidaire transitie

Met de oprichting van de projectoproep ‘verenigingen in transitie’ hebben wij de vzw’s op het terrein ondersteund bij hun concrete projecten die de klimatologische, sociale en participatieve aspecten verenigen. De verenigingssector is meer dan ooit de drijvende kracht achter de transitie! Voorbeelden: een energiegemeenschap van burgers in Sint-Gillis, een babytheek in Sint-Pieters-Woluwe (voor het uitlenen van babyspullen), verzorgingsproducten gemaakt door migrantenvrouwen in Schaarbeek en een collectieve wijkkeuken in Jette.

Opgewaardeerde zorgberoepen via de non-profitakkoorden 2021-2024

We hebben de banen van de 20.000 werknemers in de non-profitsector en de zorgberoepen in het algemeen beschermd en kwalitatiever en aantrekkelijker gemaakt. Deze functies worden grotendeels door vrouwen uitgeoefend! Concrete vorderingen: een MIVB-abonnement voor alle werknemers, de aanwerving van extra maatschappelijk werkers in wijkgezondheidscentra en een loonsverhoging voor knelpuntberoepen.