Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Huisstijl van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een logo alleen volstaat niet om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een sterke identiteit te bezorgen. Een rijke visuele identiteit blijft noodzakelijk om de diversiteit van het Gewest weer te geven.

Uitgaande van die vaststelling is in 2012 een flexibel systeem van “baselines” uitgewerkt. Met dit systeem kan het Gewest zowel ernstig als iets losser communiceren en zich in meerdere talen uitdrukken, zowel lokaal als internationaal. Dit maakt een dialoog mogelijk met een groot aantal zeer verscheiden doelgroepen en het schept een omgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen. Deze dialoog wordt daarmee een logo dat zich onderscheidt door zijn vele aanpassingsmogelijkheden. De identiteit van het Gewest komt zowel visueel als inhoudelijk tot uiting in elke baseline en wel zo dat ze onmiddellijk herkenbaar, maar ook meerlagig en vermakelijk is.

De huisstijl voorziet eveneens in twee specifieke toepassingen van het merk; de ene is voorbehouden aan de instellingen van het Gewest, de andere biedt aan partners de mogelijkheid om hun merk aan te passen aan het nieuwe imago en toch hun eigen kenmerken te bewaren.

Hieronder vindt u alle informatie over de huisstijl van het Gewest.

Voor vragen over het gebruik van de gewestelijke huisstijl, kunt u de directie  Communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel contacteren.

Gewestelijke huisstijl

Download het volledige Huisstijlhandboek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bestanden verkrijgbaar op gemotiveerde aanvraag

City Marketing

  • logo's "be...". "aanwezig in de Huisstijlhandboek
  • sjablonen logo's (tekst of illustratieve)
  • sjablonen poster en communicatiecampagnes

Institutioneel merk

  • Sjablonen logo's
  • briefpapier: kopteksten en pagina's op, kaarten compliment, enveloppen, visitekaartjes

Auteursrechten

De beschikbare logo’s en bestanden zijn aan het auteursrecht verbonden. Hun aanpassing is ten strengste verboden.

Hun gebruik mag in geen geval gepaard gaan met vermeldingen die aanleiding zouden kunnen geven tot een verwarring tussen de gewestelijke instellingen en de gebruiker of die verkeerdelijk zouden doen vermoeden dat de gewestelijke instellingen eender welk evenement of initiatief zouden ondersteunen of mede organiseren.

Elk gebruik dat tegen deze voorschriften ingaat, zal aanleiding geven tot een gerechtelijke vervolging.

GOB-SPRB