bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Vivalis

Vivalis vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De missie van dit bestuur is het verbeteren van de gezondheid en het sociale leven van de Brusselaars. 

Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid en het beleid voor persoonlijke hulpverlening in het Brusselse Gewest. 

Vivalis is onder andere actief in de volgende domeinen:

Gezondheid

 • Gezondheidsinstellingen en -beleid
  • Ziekenhuizen (normen en accreditatie)
  • Geestelijke gezondheidszorg
   • Initiatieven voor beschermde huisvesting
   • Psychiatrische verpleeghuizen (programmering, normen, accreditatie en toezicht)
   • Geestelijke gezondheidszorg (normen, accreditatie en toezicht)
  • Medisch en gezondheidsvervoer (MHT)
  • E-gezondheidRechten van patiënten
  • Europese en internationale betrekkingen
 • Eerstelijn gezondheidszorg en sociale zorg
  • Huisartsenpraktijken (Impulseo, huisartsenkringen, enz.)
  • Coördinatie van eerstelijns actoren (Brusano) en geïntegreerde thuiszorgdiensten (normen)
  • Palliatieve zorg en multidisciplinaire palliatieve teams
  • Lokale sociaal-gezondheidscontracten (CLSS)
  • Relais d'Action de Quartier (RAQ)
 • Preventieve geneeskunde en gezondheidsrisicobeheer
  • Preventie (gezondheidseducatie, screening, vaccinatiecampagnes, stoppen met roken, Fonds de lutte contre les assuétudes...)
  • Antidoping 
  • Milieurisico's
  • Infectieziekten 
  • Pandemieplan
  • Risicobeheersplan

Hulp aan Personen

 • De strijd tegen armoede en ongelijkheid
  • Dakloosheid
  • Roma-gezinnen
  • CPAS's
   • Sociale coördinatie
   • Speciaal Fonds voor Sociale Bijstand (FSAS)
   • Lokale sociale gezondheidscontracten (CLSS)
  • Voedselhulp
  • Schuldbemiddeling
 • Bijstand aan individuen
  • Centra voor persoonlijke bijstand
  • JeugdhulpIntegratie van nieuwkomers (opvangprogramma)
  • Bijstand aan justitiabelen (1e lijn) en rehabilitatie van gedetineerden
  • Filmcontrole
Vivalis_logo_NL