bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Financieel beheer en boekhouding

Een duurzaam beheer en boekhouding van overheidsfinanciën luisteren nauw. Drie gespecialiseerde directies buigen zich daarom dagelijks over de boekhouding, thesaurie en financiële geschillen van de Gewestelijke Overheidsdiensten van Brussel.

De directie Boekhouding

De boekhouding centraliseert en boekt de ontvangsten, de uitgaven en diverse verrichtingen. We zetten het boekhoudkundige informatiesysteem op, werken de algemene rekening van de regeringsdiensten uit en stellen die voor. 

De directie Thesaurie

Wij verwerken alle betalingen die de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst uitgeeft, zoals facturen, subsidies en schulden. We streven ernaar een efficiënt besluitvormingssysteem te ontwikkelen voor kortetermijnfinanciering, en onze rol als expertise- en adviescentrum te versterken. Zo optimaliseren we het beheer van betalingen en de kortetermijnfinanciering van overheidsdiensten. 

De directie Financiële Geschillen

De directie Financiële Geschillen beheert, voert uit en tekent voor betalingen wanneer deze wegens juridische of administratieve belemmeringen niet aan de oorspronkelijke begunstigde kunnen worden uitbetaald. Deze dossiers vereisen speciale aandacht en worden daarom uit het normale betalingscircuit gehaald. De directie Financiële Geschillen is verantwoordelijk voor de correcte analyse van deze dossiers. In dit verband stelt zij haar deskundigheid ter beschikking van alle institutionele actoren van het gewest.