Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

safe.brussels

Sinds de zesde staatshervorming is er een nieuwe veiligheidsstructuur voor het Brussels Gewest. Het Brussels Gewest heeft nu een coördinerende taak op vlak van preventie en veiligheid. De functie van gouverneur van het administratief arrondissement van Brussel Hoofdstad werd vervangen door de ‘hoge ambtenaar’.

De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal of lokaal).

Voor de concrete uitvoering van de nieuwe bevoegdheden riep de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven: safe.brussels. Doel: de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal veiligheidsbeheer in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid.

Concrete bevoegdheden van safe.brussels

  • de openbare ordehandhaving (artikelen 128 en 129 van de provinciewet), de bevoegdheden die in specifieke wetten worden toegekend aan de provinciegouverneur, behalve indien deze specifieke wetten er anders over beschikken;
  • de veiligheidsbeleidslijnen coördineren,  en de monitoring en de registratie van de criminaliteit verzekeren en coördineren;
  • het gewestelijk veiligheidsplan uitwerken (bedoeld in artikel 37bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst)
  • het toezicht op de begrotingen van de politiezones;
  • het samenvoegen van administratieve diensten van de politiezones aanmoedigen, en hen stimuleren een beroep te doen op de aankoopcentrale voor de inkoop van materiaal;
  • de preventiebeleidslijnen coördineren;

Safe.brussels werkte het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) uit. Safe.brussels coördineert de uitvoering ervan en brengt verslag uit aan de bevoegde autoriteiten: de Gewestelijke Veiligheidsraad  en de Brusselse Regering.

Het GVPP vertrekt vanuit het ideaal van een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende veiligheids- en preventieactoren: actoren op het terrein, institutionele actoren en het georganiseerd maatschappelijk middenveld. De burger is een belangrijke partner om de vinger aan de pols te houden over het veiligheidsgevoel in Brussel. De nabijheid en toegankelijkheid van de openbare diensten zijn dan ook belangrijke accenten in het plan.

Het GVPP wil uitdrukkelijk een overkoepelend plan zijn. Het uitwerken van partnerschappen rond thema’s van preventie, veiligheid en crisisbeheer is dan ook essentieel.

Het plan vormt de basis voor een nieuwe veiligheidsaanpak in ons Gewest, dankzij de complementariteit van de maatregelen en de geëngageerde partners.

Je kan alle thema’s van het GVPP alsook aanverwante nieuwsberichten terugvinden op de website van safe.brussels.


Wettelijke teksten

Ordonnantie van 28 mei 2015Externe link tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht.

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015Externe link tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht

Contacteer ons

safe.brussels

safe.brussels logo