bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

perspective.brussels

perspective.brussels is het expertisecentrum voor regionale en territoriale ontwikkeling van het Brussels Gewest.

Aan de hand van statistieken, thematische analyses en waarnemingen van het grondgebied kunnen gewestelijke en territoriale strategieën worden vastgesteld, ontwikkeld en geëvalueerd.

Deze instelling van openbaar nut is opgericht door de Ordonnantie van 29 juli 2015 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder de officiële naam: Brussels Planningsbureau. De instelling telt momenteel zo'n 160 medewerkers.

Met zijn nauwkeurige en relevante analyses geeft Perspective het denkproces van de overheid en het debat met burgers mee richting.

Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt Perspective geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen.

Perspective levert de expertise die het Brusselse Gewest nodig heeft om zijn troeven in kaart te brengen en ze in de toekomst op een duurzame manier verder te ontwikkelen.
Zo wil de instelling:

 • het publiek debat en de reflectie voeden;
 • beantwoorden aan de noden van de Brusselaars en de levenskwaliteit in het Brussels Gewest verbeteren.

Er zijn 6 basismissies:

 1. Territoriale en sociaaleconomische gegevens verzamelen, ontwikkelen, verwerken en genereren.
 2. Analyses uitvoeren, evaluaties maken en multidisciplinaire expertise ontwikkelen.
 3. Kennis verspreiden, informeren, netwerken vormen, het publieke debat en de burgerparticipatie stimuleren en mensen bewust maken van sociaaleconomische en territoriale thema’s.
 4. Een visie voor territoriale ontwikkeling uittekenen en mee uitvoeren door stadsprojecten.
 5. Projecten ondersteunen die bijdragen tot de ontwikkeling van het Gewest.
 6. Het Gewest vertegenwoordigen op grootstedelijk, nationaal, Europees en internationaal niveau.

Om haar opdrachten te vervullen, heeft Perspective naast haar Algemene Directie verschillende hoofdafdelingen:

 • het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA),
 • de afdeling Territoriale Kennis
 • de afdeling Territoriale Strategie,
 • de dienst Scholen- en Studentenleven,
 • de afdeling Transversale Diensten. 

De Algemene Directie van Perspective bestaat uit een internationale eenheid, LabCom (bestaande uit PerspectiveLab en de Communicatie) en een Project Management Officer (PMO).

De afdeling Strategie verzorgt ook het permanente secretariaat voor de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Logo perspective.brussels