Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

parking.brussels

parking.brussels is het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het moet het parkeerbeleid van het Gewest uitvoeren en harmoniseren.

parking.brussels werd opgericht met het oog op de uitvoering van het parkeerbeleid van het Gewest en het waarborgen van de goede werking van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.

Het Parkeeragentschap kreeg veertien specifieke opdrachten toegewezen:

 1. Het opzetten en bijwerken van een gegevensbank, genaamd het Gewestelijk Parkeerobservatorium .
 2. Bijstaan van de minister van Plaatselijke Besturen bij zijn onderzoek naar de conformiteit van de gemeentelijke reglementen.
 3. Bijstaan van de regering in het kader van de opmaak en evaluatie van het gewestelijk parkeerbeleidsplan en de implementering daarvan op gemeentelijk niveau.
 4. Bijstaan van de regering bij het uitvoeren van het gewestelijk plan door de gemeenten.
 5. Het beheer van en de controle op de uitvoering van het parkeerbeleid op de wegen waarmee het Parkeeragentschap belast is, met daarbij ook het innen van de parkeerretributies.
 6. De bouw, de aankoop, de huur en ook de organisatie, het beheer en de controle van alle openbare parkings.
 7. Het ontwikkelen van parksharing .
 8. De organisatie en het beheer van en de controle op een wielklemmen- en takeldienst.
 9. Het ontwikkelen van Cycloparking .
 10. Het harmoniseren van de bewegwijzering en de ontwikkeling van dynamische telebewegwijzering voor openbare parkings.
 11. Het ontwikkelen van het aanbod voor fietsen en deelauto's buiten de openbare weg, en ook het aanbod voor het opladen van elektrische voertuigen.
 12. Controle en inningen.
 13. Opvolgen van piloot- en innovatieve projecten.
 14. Bijstaan van de regering in het kader van de shift van parkeren op de openbare weg naar parkeren buiten de openbare weg.

Contacteer ons

Gasthuisstraat, 31
1000 Brussel

Contacteer ons