Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) verzorgt het openbaar vervoer in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van en naar 11 randgemeenten. Daarvoor zet ze een geïntegreerd net van metro’s, bussen en trams in, maar ook busjes voor personen met een beperking.

Beweeg Brussel

De MIVB is belast met de ontwikkeling en uitbating van een openbaarvervoersnet waardoor het openbaar vervoer de voorkeursoplossing wordt van Brusselaars en  bezoekers van het gewest om zich te verplaatsen. Het contract van openbare dienst tussen de MIVB en haar voogdijoverheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, legt de taken en verplichtingen vast, die MIVB moet vervullen om de reizigers een hoogwaardige dienstverlening te bieden.

Daarvoor innoveert en moderniseert de MIVB voortdurend. De mobiliteit van vandaag en morgen kan niet in één jaar worden opgebouwd. De projecten en langetermijninvesteringen moeten van Brussel een aangenamere en duurzamere stad maken. Tussen 2019 en 2030 is meer dan 7 miljard euro aan investeringen gepland: elektrificatie van de busvloot, komst van de Tram New Generation, ingebruikname van de nieuwe M7-metrostellen, aanleg van nieuwe tramlijnen (Neder-Over-Heembeek, Tour & Taxi, enz.), metrolijn 3, enz.

In al haar activiteiten zet de MIVB de klant centraal: uitbreiding van lijnen, nog comfortabeler voertuigen, maar ook « tools » die het gebruiksgemak van het openbaarvervoersnet vergemakkelijken. De invoering van nieuwe technologieën, zoals de rechtstreekse betaling van tickets met bankkaart of geconnecteerd toestel en de real-time informatie verhogen het gebruiksgemak van de gebruikers. 

Milieu neemt eveneens een prominente plaats in in de acties en bekommernissen van de MIVB. Naast de indienstneming van elektrische en hybride bussen, de installatie van zonnepanelen op de gebouwen en het gebruik van duurzame bouwprincipes voor de infrastructuur, sloot de MIVB een innovatief contract voor haar energiebevoorrading. De Brusselse vervoersmaatschappij probeert zo de grillen van de markt te omzeilen met de ondertekening van een contract met de Belgische producent voor hernieuwbare windenergie.

De MIVB in cijfers

Met liefst 376 miljoen ritten in 2023 blijft het aantal MIVB-reizigers toenemen. De metro blijft de onbetwiste kampioen wat het aantal reizigers betreft (38,3%), gevolgd door de tram (31,6%) en de bus (30,1%). Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. Die zijn goed voor 52,7 miljoen afgelegde kilometer, een absoluut record.