Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Gemeenten met financiële tekorten kunnen een lening aanvragen bij het Herfinancieringsfonds. Het Fonds is een zogenaamde 'autonome bestuursinstelling van eerste categorie' die onder de" bevoegdheid van de Minister voor Plaatselijke Besturen valt. De gemeenten stellen een financieel plan op bij hun leningaanvraag. De Gewestelijke Inspecteurs zien toe op de correcte uitvoering van deze overeenkomst.

Steun in moeilijke tijden

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) kent leningen toe aan gemeenten in financiële moeilijkheden. Deze leningen moeten de lokale besturen helpen om hun tekorten aan te zuiveren en hun thesaurie terug gezond te maken. Het Herfinancieringsfonds kan ook worden gebruikt om gemeentelijke activiteiten beter te coördineren, zoals in 1995 het geval was met de oprichting van de reorganisatie van verschillende ziekenhuizen in de IRIS-structuur.Externe link

Voor een beter financieel bestuur

Om een lening te krijgen moet de gemeente een financieel plan opstellen met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de financiële situatie structureel te verbeteren. Samen met de becijfering van deze maatregelen gaat de leningaanvraag naar de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij moet het financieel plan en de bijhorende leenovereenkomst goedkeuren.

Met gewestelijke controlemechanismes

De leningen van het Herfinancieringsfonds lopen over een periode van 20 jaar en hebben een vaste jaarlijkse afbetaling. De leenovereenkomst tussen de Gemeente en het Herfinancieringsfonds beschrijft de controlemaatregelen die met de lening van het Fonds gepaard gaan. De Gewestelijke Inspecteurs controleren de uitvoering van de leenovereenkomst zolang de lening loopt.

De opdracht van het Fonds werd in 2002 uitgebreid: het is sindsdien een 'financieel coördinatiecentrum' voor de de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wettelijke basis

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën is opgericht bij de Ordonnantie van 19 maart 1993, gewijzigd door de Ordonnantie van 2 mei 2002. Het Ministerieel Besluit van de Brusselse Regering van 27 juni 1994 belast  Brussel Plaatselijke Besturen Externe linkvan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het bestuur van het Fonds.

Contacteer ons

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Plaatselijke Besturen

Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Contacteer ons