Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

finance&invest.brussels

finance&invest.brussels geeft financiële ondersteuning voor de oprichting, de reorganisatie of de expansie van privé-ondernemingen, die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ondersteuning voor meerwaarde

finance&invest.brussels (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel - GIMB) heeft als doel investeringen in meerwaarde-economie aan te trekken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze ondersteunt ondernemingen daarbij op twee vlakken:
 

  • de Brusselse Investeringsmaatschappij brengt eigen middelen aan zodat kmo's gemakkelijker financiering krijgen van de bank voor de oprichting of ontwikkeling van hun economische activiteit. Deze financiële tussenkomsten zijn aangepast aan het specifieke karakter van het project en kunnen ofwel investeringen in kapitaal zijn (minderheidsparticipatie) ofwel leningen;
  • finance&invest.brussels geeft technische bijstand en financieel advies (financial engineering) voor ondernemingen die van haar investeringen gebruikmaken.

finance&invest.brussels geeft hierbij voorrang aan ondernemingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ondernemingen moeten een grote meerwaarde hebben voor de Brusselse economie, zoals innovatief ondernemen of export.

De bedrijfstak of het ondernemingsprofiel is hierbij van ondergeschikt belang, maar de meeste aandacht gaat uit naar:
 

  • ‘nieuwe’ ondernemingen met vernieuwende of hightech activiteiten;
  • sterk groeiende ondernemingen;
  • middelgrote ondernemingen die nieuwe activiteiten willen ontplooien;
  • buitenlandse bedrijven die projecten willen ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De activiteiten van finance&invest.brussels worden uitgevoerd door haar filialen:
 

  • BruStart: financiering voor jonge kmo's (minder dan 5 jaar) in de vorm van minderheidsparticipaties in kapitaal en/of leningen;
  • BruSoc: leningen en begeleiding voor zelfstandigen, kleine ondernemingen en projecten in de sociale economie;
  • B2B-Kmo Brussel: kent leningen toe (minimumtermijn van 3 jaar) als cofinanciering bij leningen van kredietinstellingen.
Logo brussels finances & invest

Contacteer ons