Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Onze projecten

De lange-termijnacties van easy.brussels

E-facturatie

Maak de overstap naar elektronische facturen! E-facturatie wordt namelijk de norm voor overheidsopdrachten van gewestelijke en lokale besturen. Dit gestructureerde en veilige systeem vereenvoudigt en optimaliseert de administratie van overheidsdiensten maar ook van leveranciers, zowel zelfstandigen, kmo's of grote bedrijven.

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden elektronische facturen beetje bij beetje de norm voor overheidsopdrachten...

Opleiding

Overheidsmedewerkers moeten vandaag leren omgaan met de tools en uitdagingen van de administratieve vereenvoudiging. Daarom biedt easy.brussels hen gratis opleidings- en bewustmakingsprogramma's zodat ze hun digitale skills kunnen versterken en de eindgebruiker een kwalitatieve openbare dienstverlening en begeleiding kunnen bieden. 

Once Only

Dankzij het 'Once Only'-principe zullen de Brusselse overheidsinstellingen je niet meer moeten vragen om hen informatie te bezorgen die ze zelf kunnen inkijken via gegevens uit authentieke bronnen. De informatie die je ons bezorgt, wordt namelijk toegankelijk voor alle overheidsinstellingen. Dat zal je in de toekomst heel wat tijd besparen!

Gewestelijke webstrategie

Je weg vinden doorheen de vele sites van de overheid is niet altijd evident. Daarom heeft de overheid een gewestelijke webstrategie uitgewerkt om het digitale landschap te vereenvoudigen door het aantal sites te verminderen en ze ook duidelijker en samenhangender te maken. Zo vindt iedereen in een handomdraai de informatie die hij/zij nodig heeft. 

Catalogus van administratieve procedures

Hoe gaan bepaalde administratieve procedures in hun werk? Welke dienst contacteer je het best voor een specifiek onderwerp? De catalogus van administratieve procedures geeft op één portaal een gecentraliseerd overzicht van alle administratieve informatie en diensten. 

Virtuele loketten

Via de virtuele loketten kunnen burgers en bedrijven hun administratieve taken uitvoeren waar en wanneer ze maar willen. Ze krijgen online toegang tot verschillende diensten zoals Tax-on-web, de federale website die het mogelijk maakt je belastingaangifte online in te vullen. De tijd van beperkte openingsuren en overbodige verplaatsingen ligt achter ons. Deze praktische oplossing bespaart je heel wat tijd en maakt administratieve taken gebruiksvriendelijker voor iedereen. 

Digitale inclusie

De digitale transitie is een goede zaak, maar niet voor iedereen. Hoewel technologie voor veel gebruikers van de gewestelijke overheidsinstellingen heel wat tijd en geld kan besparen, vormt het voor anderen een obstakel. Daarom zijn er verschillende initiatieven om gebruikers te begeleiden die niet bekend zijn met de nieuwe technologieën of er een beperkte toegang toe hebben. 

Elektronische handtekening

Een gescande handtekening, stem- of digitale herkenning, andere codes voor je bankkaarten, ... Het zijn allemaal zaken die de administratieve procedures vereenvoudigen en versnellen doordat je op afstand en bovendien zeer veilig je officiële documenten kan ondertekenen. Maar om er een handige tool van te maken voor het leven van alledag moeten de gebruikers de verschillende soorten elektronische handtekeningen begrijpen en weten wanneer en hoe je ze gebruikt. 

Open Data

Wist je dat bijna alle informatie over de stad - haar diensten, faciliteiten, inwoners, economie en milieu - in digitale vorm bestaat? Dankzij Open Data krijgen gebruikers vrije toegang tot al die gegevens. Een grote troef voor overheidsinstellingen, maar ook voor onderzoekers, de pers, bedrijven en burgers.

easy.brussels