Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brussels Waarborgfonds

Het Brussels Waarborgfonds verleent waarborgen aan kredietinstellingen zodat kmo’s en zelfstandigen gemakkelijker beroepskredieten kunnen krijgen voor hun activiteiten.

Waarborgen voor beroepskredieten

Het Brussels Waarborgfonds werd opgericht om de economische bedrijvigheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren. Het Fonds kent aan kredietinstellingen een substantieel deel van de waarborgen toe, die kmo’s en zelfstandigen moeten voorleggen voor het verkrijgen van een beroepskrediet.

  • Het Fonds komt slechts tussen voor de activiteiten uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De kredietinstellingen moeten een eenmalige forfaitaire premie betalen voor het verkrijgen van een waarborg van het Fonds.
  • De waarborg is steeds aanvullend op andere waarborgen en veronderstelt dat de kredietinstelling ook een deel van het risico draagt.
  • De aanvragen kunnen zowel door de aanvrager (de ondernemer) als door de bank of kredietinstelling worden ingediend.

Het Brussels Waarborgfonds wordt sinds 2008 beheerd door Externe linkfinance&invest.brussels (vroeger Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel - GIMB) voor de front-officeactiviteiten (zoals de behandeling van de aanvragen, het meedelen van de beslissingen, enz.) en door het Participatiefonds voor de back-officeactiviteiten (zoals het beheer van de waarborgen, de geschillen, enz.).