Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brussel Fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit (BF) is de belastingadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opdracht

Brussel Fiscaliteit werd opgericht op 1 januari 2012. Haar opdracht: het fiscaal beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoeren en zo de openbare dienstverlening financieren. 

Sinds 1 januari 2017 is Brussel Fiscaliteit een  volledig onafhankelijke overheidsdienst. Zo kan ze de fiscale hervorming van 2016-2017 uitvoeren, de regionalisering van een groot aantal belastingen in goede banen leiden en nieuwe innovatieve projecten uitwerken.

Doelstellingen

Brussel Fiscaliteit zorgt voor de inning en de invordering van de belastingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Bovendien fungeert Brussel Fiscaliteit als expertise- en documentatiecentrum en geeft ze advies aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake fiscaliteit.

Om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren, streeft Brussel Fiscaliteit de volgende strategische doelstellingen na, zoals bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

  • het uitoefenen van de dienst van belastingen en administratieve boetes;
  • de overname en ontwikkeling van de dienst van belastingen;
  • het documentatie-, advies-, kennis en datacentrum zijn inzake fiscaliteit (en patrimoniumdocumentatie);
  • ontwikkeling van een volwaardig fiscaal dienstverleningsplatform (MyTax).

Brussel Fiscaliteit helpt ook mee om de transversale doelstellingen van het gewest te behalen, met name:

  • een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening;
  • ontwikkeling van het personeel;
  • een efficiënte en duurzame werking;
  • internationale betrekkingen, Europese zaken en ontwikkelingssamenwerking.

Modernisering

Brussel Fiscaliteit ontwikkelt voortdurend digitale tools om een betere dienstverlening te bieden.

Sinds 2019 kunnen belastingplichtigen via het digitale platform Externe linkMyTax.brussels heel wat fiscale verrichtingen online uitvoeren: aanslagbiljetten bekijken en duplicata bekomen, belastingen betalen, betalingsregelingen aanvragen, aanvragen indienen en opvolgen … Sinds MyTax online kwam, hebben al meer dan een half miljoen burgers zich op het platform aangemeld. 

Wie op zoek is naar informatie kan ook met alle vragen terecht bij een chatbot. Deze is 24/7 toegankelijk op MyTax via de knop ‘Praat met ons’.

Op het gelijkvloers van de Iris Tower, sinds 2021 de nieuwe thuis van Brussel Fiscaliteit, staan e-kiosken. Belastingplichtigen kunnen er hun dossier bekijken en hun fiscale zaken regelen. Hierbij staan ook onthaalmedewerkers tot hun dienst. 

Fiscaliteit Brussel - Bruxelles Fiscalité