Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brussel ConnectIT

Brussel ConnectIT (BCIT) is één van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). BCIT richt zich in de eerste plaats op de informaticabehoeften van de GOB zelf, en heeft een regionale missie op het vlak van archivering, administratieve vereenvoudiging en SAP.

Samen met een hondertal medewerkers uit onze vijf afdelingen, geven we een globale IT- en digitale strategie voor de GOB-administraties en het Gewest vorm en voeren we ze uit. 

IT-coördinatiedienst

ITCO voert projecten uit voor het automatiseren van overheidsinstanties. Het zorgt voor ondersteuning, continuïteit en verbeteringen van deze toepassingen. En staat in voor goed gegevensbeheer, informatiebeveiliging en naleving van de GDPR.

Single Service Point IT: helpdesk

Het Single Service Point IT (SSP-IT) biedt elke medewerker van de Brusselse Gewestelijke Openbare Dienst een fysieke en digitale helpdesk voor alle IT-gerelateerde problemen.

Easy Brussels: administratieve vereenvoudiging

Als Brussels agentschap voor administratieve vereenvoudiging helpt Easy Brussels om de relatie tussen de publieke diensten en gebruikers te optimaliseren. Het faciliteert de vereenvoudiging van administratieve procedures en leidt ook het Easy Way-programma, het regionale plan voor administratieve vereenvoudiging.

ConnectMemory: de regionale archiefdienst

Als archivaris van Brusselse Hoofdstedelijk Gewest waarborgt ConnectMemory het regionale geheugen. Zo kunnen de besturen zorgen voor duurzaamheid in besluitvorming en transparantie van het democratische proces.

Regional Competence Center SAP

SAP : Het SAP Competence Center begeleidt publieke instanties bij hun overstap naar het regionale SAP-platform en biedt hen overkoepelende ondersteuning. Boekhoudprocessen vormen het hart van het platform, maar diverse andere processen worden eveneens aangeboden. Zo worden al deze processen perfect op elkaar afgestemd.

 

Heb u projecten of uitdagingen waarmee we u kunnen helpen? Contacteer ons. 
Wil u meer weten? Ontdek onze activiteiten in onze activiteitenverslagen en strategische plannen. Of volg ons op sociale media of via ons nieuwsplatform. 

Onze rapporten en handleidingen

Ontdek onze activiteiten in ons activiteitenverslag en onze strategische plannen. 

Brussel ConnectIT