bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Meertalige projecten op Brusselse scholen onverhoopt succes

Maar liefst 52 Nederlandstalige scholen in Brussel gingen dit schooljaar in op de oproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om aan de slag te gaan met het Frans, Engels en andere thuistalen.

Gepubliceerd op

Op school het Nederlands versterken en de meertalige omgeving valoriseren. Met deze focus voor ogen lanceerde de VGC een speciaal subsidiereglement om Nederlandstalige basis- en secundaire scholen de kans te geven om een meertalig project uit te rollen. Leerkrachten gaan daarbij aan de slag met het Frans, Engels of andere thuistalen, wat essentieel is voor de ontwikkeling van de Brusselse leerlingen.

Brussels minister voor de Promotie van meertaligheid Sven Gatz, die als collegelid bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, is blij: “We willen het Nederlands versterken in en rond de school én tegelijkertijd onze leerlingen leren omgaan met meertaligheid, één van de troeven van onze stad. Met bijna een verdubbeling van het aantal scholen en projecten ten opzichte van vorig schooljaar, kunnen we zeggen dat de interesse bij de leerkrachten om te werken met het Frans, Engels of andere thuistalen groot is. Dat stemt mij zeer positief voor de toekomst van onze leerlingen.”

Krachtig taalonderwijs Nederlands in de meertalige omgeving maakt leerlingen sterker om te leven en te bewegen in een diverse samenleving en geeft hen een voorsprong bij het aanleren van andere talen. De 52 scholen ontvangen samen 107.000 euro voor het uitrollen van hun projecten. Scholen die samenwerken met een school van een andere taalgemeenschap, ontvingen een extra subsidie.

Heel wat scholen kopen tweetalige boeken aan, in het Nederlands en in een andere (thuis)taal, en stimuleren ouders om hieruit voor te lezen. Andere scholen maken posters met het talenpaspoort van hun leerlingen. Weer anderen zetten het Nederlands en andere talen in om een musical te maken of werken samen met een Duitstalige school. De leerlingen corresponderen met elkaar en nemen deel aan gezamenlijke activiteiten in de respectievelijke scholen.

De projecten krijgen binnenkort een plaats op www.brusselvoltaal.bebhg.common.external_link_warning, een online gids voor scholen met informatie over en ondersteuning bij meertaligheid.