bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Een klacht indienen: Actiris

Niet tevreden over de dienstverlening van Actiris? Teleurgesteld over een beslissing van een van onze afdelingen? Zo kunt u een klacht indienen bij onze klachtendienst.

Bij Actiris doen we er alles aan om u de best mogelijke service te geven. Het kan gebeuren dat u teleurgesteld bent over onze reactie of een beslissing van een van onze afdelingen. 

Lukt het niet om samen met die afdeling tot een bevredigende oplossing te komen? Neem dan gerust contact op met onze klachtenafdeling. Samen komen we er wel uit. 

Wat is de klantendienst van Actiris?

Bij de klachtendienst van Actiris kunt u gratis terecht met uw klacht over onze diensten. Onze klachtenbeheerder neemt uw klacht onder de loep. HIj stelt zich daarbij neutraal en strikt onpartijdig op en is aan het beroepsgeheim gebonden.

Wie kan een klacht indienen?

Als natuurlijke of rechtspersoon hebt u het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop een administratieve dienst of een persoon die voor die dienst werkt, u  of uw zaken behandeld heeft.

Iedereen die een beroep op Actiris doet, kan dus een klacht indienen, of u nu werkzoekende, werkgever, partner,  ...  .

Wat moet er in een klacht staan?

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten een aantal gegevens bevatten: 

 • Identiteit van de klager (naam, adres)
 • Afdeling of persoon die het onderwerp is van de klacht
 • Datum en handtekening van de klager. 
 • Digitale handtekeningen worden geaccepteerd
 • Uitleg waarom de persoon de klacht indient
 • Beschrijving van het gedrag dat aanleiding geeft tot de klacht
 • Datum van de gebeurtenissen. 

U hebt 6 maanden vanaf de datum van het incident om een klacht in te dienen.

Onder welke voorwaarden kunt u een klacht indienen?

Uw klacht moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • De klacht mag geen betrekking hebben op een handeling waarover al een klacht is behandeld door de klachtenafdeling.
 • Er is vooraf contact opgenomen met de afdeling waartegen uw klacht wordt ingediend.U
 • Uw betrokkendheid moet duidelijk voldoende zijn: u bent rechtstreeks belanghebbende of u dient een klacht in als vertegenwoordiger.
 • Uw klacht moet betrekking hebben op zaken die behoren tot de opdrachten en bevoegdheden van Actiris.

Hoe wordt uw klacht behandeld en hoe snel?

 • Schriftelijk indienen. U dient uw klacht schriftelijk in bij de Klachtendienst. In dat schrijven licht u duidelijk uit wat uw probleem is en wat uw verwachtingen/wensen zijn. 
 • Documenteren.  Best documenteert u uw verzoek: voeg relevante documenten of ondersteunend bewijs bij het klachtenformulier, zodat we de zaak beter kunnen analyseren.
 • Onderzoeken. De klachtenafdeling onderzoekt de klacht en controleert de geldigheid ervan.
 • Informeren. Binnen 10 dagen krijgt u een ontvangstbevestiging van de klacht en informeren we u over de ontvankelijkheid ervan.
 • Antwoorden: De Klachtendienst heeft 60 dagen de tijd om u een gemotiveerd antwoord te geven.

Wat is het verschil tussen een klacht en een beroep?

 • Een klacht. U richt uw klacht aan dezelfde administratie die een betwiste beslissing heeft genomen en verzoekt haar om haar beslissing te heroverwegen in het licht van nieuwe informatie. De interne klachtenafdeling van de organisatie behandelt uw klacht en dus zowel rechter als betrokken partij. 
  Een klacht vervangt echter niet de wettelijke beroepsprocedure. Het schort ook de termijnen niet op om in beroep te gaan bij rechtbanken en gerechtshoven.
   
 • Een beroep maakt het mogelijk om een beslissing van de administratie aan te vechten en wordt onderzocht door de bevoegde vooraf bepaalde organen buiten het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Download het onderstaande document en stuur het op

 • per e-mail naar plaintes@actiris.be
 • per post naar :  Actiris; Afdeling Klachten; Astronomielaan 14; 1210 Brussel
Actiris