Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Groen licht voor gewijzigde vergunning, heraanleg Schumanrotonde kan beginnen

Urban.brussels heeft de wijzigingsvergunning voor de heraanleg van de Schumanrotonde afgeleverd. Dat kondigt Ans Persoons, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, aan. Deze alomgekende rotonde voor auto's kan dus eindelijk tot een echt stadsplein worden omgetoverd. Concreet houden de plannen in dat de Blijde Inkomstlaan tweerichtingsverkeer zal krijgen, in overeenstemming met het akkoord tussen Brussel Mobiliteit en de gemeente Etterbeek. Na een intens en jarenlang traject wordt dit project eindelijk werkelijkheid.

Gepubliceerd op

"Het Schumanplein was een rotonde op maat van auto’s. Nu komt er in het hart van de Europese wijk eindelijk een plein voor iedereen. Architectenbureaus COBE en BRUT ontwierpen het nieuwe plein. Het wordt een nieuw symbool van Europa in Brussel en belicht dat de Europese wijk evolueert naar een gemengde wijk op mensenmaat. Het nieuwe plein krijgt planten en bomen en er zullen fietspaden komen. Dit toont onze ambitie, en die van de Europese instellingen, om steden als echte leef- en ontmoetingsruimtes te zien. Dankzij dit project bevestigt Brussel zijn status als hoofdstad van Europa”, verklaart Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed.

"Met Beliris aan het roer voor de heraanleg van het Schumanplein geven we een nieuwe invulling aan het kloppend hart van Europa. Dit visionaire project, dat grotendeels gefinancierd wordt door het Europees herstelplan, zal de openbare ruimte rond de Europese instellingen toegankelijker maken voor alle weggebruikers. Beliris is verheugd dat de vergunning is toegekend, waardoor het zo snel mogelijk met de werkzaamheden kan beginnen" zegt Karine Lalieux, Federaal minister bevoegd voor BELIRIS.

persoons8.png

"Dit is een nieuwe stap voorwaarts in de transitie van de wijk naar een aangenamere omgeving voor instellingen en bedrijven, maar ook voor de bewoners van vandaag en morgen. Dit emblematische kruispunt schraagt de Gedeelde Visie voor de Europese wijk, een gemengde, levendige wijk waar het prettiger wonen is omdat iedereen ze beter kan delen. Een uitstekende illustratie van ons gewestelijk beleid voor een toegankelijker en beter geïntegreerde stad",stelt Rudi Vervoort, de Brusselse Minister-President, bevoegd voor territoriale ontwikkeling.

“Het overleg en de inspraakmomenten hebben effect gehad en dat doet me plezier. Het project biedt nu een plein dat groener en gezelliger is, veiliger voor fietsers en voetgangers en beter toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Zo kan dit plein zijn rol als hart van Europa spelen en tegelijkertijd een gemoedelijke, aangename sfeer bieden voor buurtbewoners.” vult Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit en Openbare Werken aan.

“Dit is een nieuwe belangrijke stap voor de hoofdstad van Europa. Het Schumanplein en zijn omgeving zullen opnieuw worden aangelegd om er een echte ontmoetingsruimte van te maken. Door de omliggende Europese instellingen is dit Brusselse kruispunt het hart van Europa. Dankzij de heraanleg zulllen de bewoners ook een vlottere verbinding hebben naar ruimtes die vroeger minder toegankelijk waren. ‘De Stad op 10 minuten’ krijgt zo een concrete invulling. ” verklaart Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.

Het resultaat van een intensief, inclusief en ambitieus traject

In 2015 bereikten Pascal Smet en Rudi Vervoort een politiek akkoord om het Schumanplein in het hart van de Europese wijk in Brussel grondig aan te pakken.  

Datzelfde jaar schreef Brussel Mobiliteit een internationale architectuurwedstrijd uit, waar meer dan 20 bureaus aan deelnamen. Deze wedstrijd werd begeleid door de Brusselse Bouwmeester. Vijf bureaus werden geselecteerd om een ontwerp in te dienen. In 2017 werd het ontwerp van het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse bureau BRUT aangeduid als winnend ontwerp.  

COBE, met hoofdkantoor in Kopenhagen, is een groot internationaal architectenbureau dat meermaals in de prijzen viel. BRUT is een jong Brussels bureau met ambitie voor kwalitatieve publieke ruimte in de stad.

Na verschillende workshops en overlegmomenten met buurtbewoners, handelaars en gebruikers van het plein werd het oorspronkelijke design gefinetuned door het architectenteam in nauw overleg met Brussel Mobiliteit en Beliris.

In 2019 diende Brussel Mobiliteit een vergunningsaanvraag in. Het project doorliep nadien de stedenbouwkundige procedure, waaronder een openbaar onderzoek en een advies van de overlegcommissie. In april 2021 werd na overleg tussen Pascal Smet, Elke van den Brandt, Philippe Close en Ans Persoons beslist om het project op enkele vlakken bij te sturen.

De stedenbouwkundige administratie urban.brussels formuleerde daarop, in overleg met Brussel Mobiliteit, een officiële vraag (artikel 191 van het BWRO). Zo moest onder andere de mogelijkheid worden onderzocht om meer planten te voorzien, extra bomen aan te planten op het plein en de toegang tot het plein voor personen met beperkte mobiliteit en slechtzienden te verzekeren. De stedenbouwkundige vergunning werd eind 2021 afgeleverd. Na besprekingen met de gemeente Etterbeek besliste Brussel Mobiliteit evenwel om aanpassingen door te voeren.

Op het vlak van mobiliteit voeren de inmiddels goedgekeurde plannen tweerichtingsverkeer op de Blijde Inkomstlaan in, in overeenstemming met het akkoord tussen Brussel Mobiliteit en Etterbeek.

Bouwheer Beliris kan de werken nu daadwerkelijk uitvoeren.

Het project werd opgenomen in het relanceplan van de federale regering, waardoor het kan rekenen op 21 miljoen euro aan Europese middelen. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 25 miljoen euro.

Een ontwerp met visie

Het project weerspiegelt de centrale ligging van het Schumanplein en is gebaseerd op concentrische cirkels die terugkomen in het hele ontwerp. Het nieuwe stadsplein wordt een rotondevormige ruimte met trappen en met een moderne stalen luifel en een groendak waaronder bezoekers en bewoners kunnen verpozen.

Rond het plein komt een grote voetgangerszone met banken, struiken en bijna 100 bomen. Ook het stukje ‘Kleine Wetstraat’ richting het Jubelpark wordt volledig mee heraangelegd. Hierdoor zal het Jubelpark verbonden worden met het plein en zal je vanuit het park op een aangename manier tot aan het Raads- en Commissiegebouw kunnen wandelen. Het autoverkeer wordt beperkt tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat. Een veilig, okerkleurig fietspad zal deze twee assen met elkaar verbinden.

Spiegelluifel als nieuw symbool van de Europese wijk

De stalen constructie centraal op het plein zal aan de onderkant het plein en de mensen weerspiegelen en wordt zo een nieuwe blikvanger in de stad. Op de bovenkant van deze spiegelstructuur komt een groendak. Het nieuwe Schumanplein is zo ontworpen dat activiteiten en evenementen er op een praktische manier kunnen plaatsvinden.