Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Een primeur voor het Brussels Gewest: Paradigm stelt een ethisch handvest op voor de animatoren “Digitale Inclusie”

Paradigm en de Brusselse animatoren voor Digitale Inclusie hebben een ethisch handvest ondertekend in aanwezigheid van de Brusselse minister belast met Digitalisering, Bernard Clerfayt. Het doel van dit initiatief is om een kader te bieden voor het begeleiden van burgers en tegelijkertijd de bescherming van de activiteiten van de animatoren te versterken.

Gepubliceerd op

Naarmate de digitalisering van de samenleving versnelt, ondervinden sommige burgers problemen online en merken ze dat ze geen toegang hebben tot bepaalde rechten, of sociaal gemarginaliseerd raken. In deze context spelen animatoren voor Digitale Inclusie een essentiële rol als bemiddelaars tussen de digitalisering en de mens, door te helpen digitale ongelijkheden uit te bannen.

Om ethische normen te garanderen bij de begeleiding van burgers, en als onderdeel van het Plan voor Digitale Toegankelijkheid 2021-2024, heeft de Coördinatie Digitale Inclusie bij Paradigm, in samenwerking met CABAN, een ethisch handvest opgesteld voor animatoren “Digitale Inclusie”.

Het doel van dit handvest is om een kader te bieden voor de individuele of collectieve begeleiding van burgers door animatoren Digitale Inclusie, waarbij de professionele veiligheid van deze laatsten wordt gewaarborgd. Het helpt ook om een duidelijk kader voor de sector vast te leggen, gebaseerd op ethische principes, en om de harmonisatie van (goede) praktijken te bevorderen.

Het doel is om een betere bescherming te bieden aan zowel de animatoren - door het vastleggen van hun opdracht - als aan het betrokken publiek. Dankzij dit handvest is het volledig geïnformeerd over de manier waarop het wordt ondersteund en over de precieze grenzen van dit programma.

Het handvest is gebaseerd op 3 fundamentele principes:

  1. De relatie met de gebruiker – Een begeleiding wenst individuen te helpen hun digitale doelen te bereiken, rekening houdend met hun behoeften, vaardigheden en specifieke kenmerken. Het is een gepersonaliseerde aanpak die de autonomie van de ondersteunde persoon bevordert en tegelijkertijd garandeert dat gebruikers een geïnformeerde keuze kunnen maken.
  2. De houding van de animator t.o.v. het begeleidingsproces - Digitale bemiddeling houdt in dat het voor een groot aantal mensen makkelijker wordt om de hulpmiddelen en de digitale cultuur te begrijpen. Animatoren Digitale Inclusie moeten leermiddelen en methodes creëren die aangepast zijn aan hun publiek, terwijl ze een neutrale, inclusieve en vertrouwelijke aanpak voorstaan. Indien nodig moet de animator gebruikers ook doorverwijzen.
  3. Verantwoordelijkheid delen - Het handvest definieert de verantwoordelijkheden van de animatoren, de ondersteunende structuren en de gebruikers.

"Deze handtekening is meer dan een symbool. Het versterkt mijn engagement om digitale technologie toegankelijk te maken voor iedereen. In een maatschappij waar digitale technologie overal aanwezig is, moeten we hogere kwaliteitsnormen stellen en mensen die lijden onder digitale ongelijkheid beter ondersteunen. Dat is de rol van het handvest", legt Bernard Clerfayt, Minister belast met Digitalisering, uit.

"Dit handvest is weliswaar niet wettelijk bindend, maar biedt een solide ethisch kader voor animatoren Digitale Inclusie en harmoniseert de praktijken in de hele sector. Het informeert burgers ook over de manier waarop ze zullen worden begeleid, wat het vertrouwen op dit cruciale gebied versterkt", benadrukt Nicolas Locoge, Directeur-generaal van Paradigm.