Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De Iris Tower voortaan voorzien van een milieulabel

Het is een belangrijke beloning voor het werk van de GOB op het gebied van diens milieubeleid: de Iris Tower beschikt voortaan van het label Ecodynamische Onderneming met 3 sterren.

Gepubliceerd op

Het is een belangrijke beloning voor het werk van de GOB op het gebied van diens milieubeleid: de Iris Tower beschikt voortaan van het label Ecodynamische Onderneming met 3 sterren.

Na de verhuizing naar de Iris Tower was het eindelijk tijd om de aanvraag van GOB voor het label Ecodynamische Onderneming voor te bereiden, een certificaat dat jaarlijks door Leefmilieu Brussel wordt toegekend. Dit was een logische stap gezien het duurzaamheidsbeleid dat integraal deel uitmaakt van het strategisch plan van de organisatie.

Evi Millecam, verantwoordelijke voor het Milieubeheersysteem voor verschillende ondersteunende diensten van de GOB (ISO14001:2015 gecertificeerd) legt uit: "In het voorjaar van 2022 konden we eindelijk beginnen met het verzamelen van de honderden gegevens die nodig zijn voor de milieucriteria om ons aanvraagdossier te vervolledigen. Deze criteria omvatten het energiebeheer, de verwarming, de isolatie, het waterbeheer, het papierbeheer, het afvalbeheer, de duurzame aankopen, de middelen om duurzame mobiliteit te promoten, enz. binnen de Iris Tower. We streefden naar 3 sterren voor dit label, wat het hoogste niveau is.”

Een welverdiende beloning

"Het Label Ecodynamische Onderneming is een kwaliteitsgarantie voor milieucriteria en het milieumanagement van de Brusselse bedrijven. Het verkrijgen van het label voor de nieuwe GOB-hoofdzetel is een prachtige beloning voor al het werk en de energie die wij in onze aanvraag voor het label hebben gestoken, maar die wij eigenlijk voortdurend, elke dag, inzetten, met als doel ons milieubeleid steeds te versterken en te verbeteren en steeds meer collega's aan te moedigen om eraan bij te dragen door verantwoord te handelen in een maatschappij die een overlapping van crisissen (energie, klimaat, gezondheid, milieu, enz.) doormaakt en die behoefte heeft aan sterke en ambitieuze spelers op het gebied van milieubescherming ", voegt Chloé Van Driessche, de Eco-Mobility Manager van de GOB, eraan toe. "Dit helpt ook om de aandacht van vele andere regionale en lokale spelers, alsook bedrijven, burgers en verenigingen, te vestigen op een weloverwogen aanpak van milieuvriendelijke verbeteringen.

"Een milieubeleid is per definitie transversaal. Wil men met een dergelijk beleid slagen, dan moet elke afdeling, elke werknemer die direct of indirect verantwoordelijk is voor het beheer van milieucriteria, erbij betrokken worden. Wij genieten van het vertrouwen van het management, maar ook van de samenhang van onze collega's in verschillende afdelingen. Dat is bijzonder enthousiasmerend", zegt Mark Van Roy, Directeur van de cel Kwaliteit en Performantie (Brussel Synergie).

Wat nu?

Met het Label Ecodynamische Onderneming voor de Iris Tower heeft de GOB een nieuwe dimensie in haar duurzaamheidsbeleid bereikt. De bestaande structuren en processen op dit gebied blijven echter bestaan: de driemaandelijkse analyse van milieucriteria voor de ondersteunende diensten, alsook de talrijke informatie- en bewustmakingsacties en de toepassing van nieuwe milieurichtlijnen, naast ambitieuze doelstellingen voor het afnemen van onze koolstofemissies, worden voortgezet.