Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Competentiebalans en opleidingstraject voor werkzoekenden

Om de begeleiding van werkzoekenden door Actiris te versterken, heeft de Brusselse Regering besloten een beoordeling van de professionele, taalkundige en digitale vaardigheden in te voeren voor alle werkzoekenden. Doel: nagaan of de vaardigheden van de Brusselaars aangepast zijn aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd op

De competentiebalans zal gepaard gaan met een traject naar werk via bedrijfsstages en/of opleidingen. Werkzoekenden die langer dan een jaar ingeschreven zijn, jongeren en vrouwen krijgen voorrang.

Een nakende inwerkingtreding

Beide maatregelen, de competentiebalans en het traject naar werk, treden in werking op 1 september 2023. Het ontwerp van ordonnantie van de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, zal op 14 juni worden voorgelegd aan de Commissie Economische Zaken van het Parlement en op 30 juni aan de plenaire vergadering.

Een in overleg met de werkzoekende opgesteld traject

La formation est indispensable pour se rapprocher du marché de l’emploi. Mais, pour autant, pas question d’imposer l’orientation de la formation. Il appartiendra au chercheur d’emploi de choisir son chemin vers l’emploi car il n’est pas question de forcer qui que ce soit à envisager une carrière dans un secteur qui ne l’intéresse pas. Cela ne bénéficierait ni au chercheur d’emploi forcé ni aux employeurs. Ce ne serait rien d’autre que du gaspillage d’argent public.
Bernard ClerfaytMinister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Het kwalificatieniveau verhogen

"De Brusselse arbeidsmarkt is een veeleisende markt waar een hoog kwalificatieniveau wordt gevraagd", herinnert Bernard Clerfayt ons eraan. In deze context moet het kwalificatieniveau van werkzoekenden dringend worden verhoogd. En daarvoor zijn opleidingen of bedrijfsstages onontbeerlijk.